Broschyrer för familjer

Musiklekis

Anmälning till musiklekis pågår som bäst!
Anmälning senast 2.6 i adressen
https://raseborg.eepos.fi
(öppnas igen i augusti)

Ytterligare information:
www.raseborg.fi/kulturinstitut
musikinstitutet@raseborg.fi