Kila- Kiila

Turvaposti

Tuloselvitys liitteineen sisältää henkilötietoja ja voidaan lähettää turvapostina. Mikäli haluatte käyttää turvapostia, ottakaa yhteyttä päivähoitosihteeri Anne-Marie Brandtbergiin.

VARHAISKASVATUSHAKEMUS ANSÖKAN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK

ANSÖKAN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK

 

En ansökan om småbarnspedagogik kan lämnas in året om.

Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från början av augusti, ska ansökan vara inlämnad före slutet av mars.

Familjerna delges ett platsbeslut inom maj månad om barnet börjar inom småbarnspedagogiken i augusti.

Om tidpunkten för behovet av vård inte kan förutses och behova av en vårdplats beror på plötslig sysselsättning eller plötsligt erhållande av studieplats, ska man ansöka om en vårdplats så snart som möjligt, dock senast två veckor innan vården behövs.

Ansökan görs i första hand elektroniskt. Inloggningen kräver identifiering.
Du kan även göra ansökan på pappersblankett som man kan skriva ut här: länk.

Ifall familjen inte tar emot en beviljad vårdplats och önskar en annan vårdplats, ska familjen lämna in en ny ansökan. Då iakttas den ovan nämnda behandlingstiden på fyra månader då man ordnar en ny vårdplats.

 

 

VARHAISKASVATUSHAKEMUS

 

Hakemus varhaiskasvatuksesta voidaan antaa minä aikana tahansa vuodesta.

Hakemus on jätettävä viimeistään 4  kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Jos hoitopaikka tarvitaan elokuun alusta lähtien, on hakemus jätettävä ennen maaliskuun loppua. Perheille ilmoitetaan paikkapäätöksestä toukokuun aikana, jos lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen elokuussa.

Jos tarpeen ajankohtaa ei voida ennakoida ja hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikan saannista, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin hoitoa tarvitaan.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti. Sisäänkirjoittautumiseen tarvitaan tunnistus.
Hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella, jonka voi tulostaa tästä: (linkki lomakkeeseen).

Jos perhe ei ota vastaan myönnettyä hoitopaikkaa ja haluaa toisen hoitopaikan, on perheen jätettävä uusi hakemus. Uutta hoitopaikkaa järjestettäessä huomioidaan yllä mainittu neljän kuukauden käsittelyaika.