Kila- Kiila

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN KLIENTAVGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGISK VERKSAMHET FR.O.M. 1.8.2020

KLIENTAVGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGISK VERKSAMHET FR.O.M. 1.8.2020
Klientavgifterna justeras årligen och inkomstutredning inför hösten begärs in under våren.
Avgifterna indexjusteras fr.o.m. 1.8.2020. Information om indexjusteringen hittas på stadens
hemsida och på daghemmens Peda.net sidor i början av maj.
I och med att så många barn nu är hemma så sänds blanketten hem till alla familjer per post.
Blanketten returneras ifylld senast den 25.5.2020 till dagvårdssekreteraren. Blanketten får
gärna returneras per e-post om det är möjligt.
Inkomstutredningen samt bilagor innehåller känsliga personuppgifter och kan sändas per
krypterad e-post via följande länk:
https://www.turvaposti.fi/meddelande/anne-marie.brandtberg@raseborg.fi
Med vänlig hälsning,
Anne-Marie Brandtberg, dagvårdssekreterare

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN
Asiakasmaksut tarkistetaan vuosittain ja tuloselvitys syksyä varten pyydetään keväällä.
Asiakasmaksut indeksitarkistetaan 1.8.2020 alkaen. Tietoa indeksitarkistuksesta löytyy
kaupungin kotisivulta ja päiväkotien Peda.net sivuilta toukokuun alussa.
Koska niin moni lapsi on nyt kotona, lähetetään lomake kaikille perheille kotiin postitse.
Lomake tulee palauttaa täytettynä päivähoitositeerille viimeistään 25.5.2020. Lomake voidaan
palauttaa mielellään sähköpostitse, jos on mahdollista.
Tuloselvitys liitteineen sisältää henkilötietoja ja voidaan lähettää turvapostina seuraavan linkin
kautta:
https://www.turvaposti.fi/viesti/anne-marie.brandtberg@raseborg.fi
Ystävällisin terveisin,
Anne-Marie Brandtberg, päivähoitosihteeri

Varhaiskasvatusmaksu poikkeusolon aikana Avgifterna för småbarnpedagogiken under undantagsförhållandena

Asiakasmaksut varhaiskasvatuksessa laskutetaan läsnäolo päivien mukaan maaliskuusta, huhtikuusta ja toukokuusta. Alle 10 euron maksuja ei laskuteta
UPPBÄRING AV KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN UNDER UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN SOM REGERINGEN FASTSTÄLLT

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken faktureras enligt antalet närvarodagar för mars, april och maj månaderna. Avgifter under 10 euro faktureras inte.

Turvaposti

Tuloselvitys liitteineen sisältää henkilötietoja ja voidaan lähettää turvapostina. Mikäli haluatte käyttää turvapostia, ottakaa yhteyttä päivähoitosihteeri Anne-Marie Brandtbergiin.

VARHAISKASVATUSHAKEMUS ANSÖKAN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK

ANSÖKAN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK

 

En ansökan om småbarnspedagogik kan lämnas in året om.

Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från början av augusti, ska ansökan vara inlämnad före slutet av mars.

Familjerna delges ett platsbeslut inom maj månad om barnet börjar inom småbarnspedagogiken i augusti.

Om tidpunkten för behovet av vård inte kan förutses och behova av en vårdplats beror på plötslig sysselsättning eller plötsligt erhållande av studieplats, ska man ansöka om en vårdplats så snart som möjligt, dock senast två veckor innan vården behövs.

Ansökan görs i första hand elektroniskt. Inloggningen kräver identifiering.
Du kan även göra ansökan på pappersblankett som man kan skriva ut här: länk.

Ifall familjen inte tar emot en beviljad vårdplats och önskar en annan vårdplats, ska familjen lämna in en ny ansökan. Då iakttas den ovan nämnda behandlingstiden på fyra månader då man ordnar en ny vårdplats.

 

 

VARHAISKASVATUSHAKEMUS

 

Hakemus varhaiskasvatuksesta voidaan antaa minä aikana tahansa vuodesta.

Hakemus on jätettävä viimeistään 4  kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Jos hoitopaikka tarvitaan elokuun alusta lähtien, on hakemus jätettävä ennen maaliskuun loppua. Perheille ilmoitetaan paikkapäätöksestä toukokuun aikana, jos lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen elokuussa.

Jos tarpeen ajankohtaa ei voida ennakoida ja hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikan saannista, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin hoitoa tarvitaan.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti. Sisäänkirjoittautumiseen tarvitaan tunnistus.
Hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella, jonka voi tulostaa tästä: (linkki lomakkeeseen).

Jos perhe ei ota vastaan myönnettyä hoitopaikkaa ja haluaa toisen hoitopaikan, on perheen jätettävä uusi hakemus. Uutta hoitopaikkaa järjestettäessä huomioidaan yllä mainittu neljän kuukauden käsittelyaika.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä