Skogsgläntans daghem

Skogsgläntans daghem

Björknäsgatan 41
10600 Ekenäs

Kontakta oss
Administrativ daghemsföreståndare
Ann Nordström
Tel: 019 289 2658

e-post:
ann.nordstrom@raseborg.fi

Våra avdelningarna

Björnidet 019 289 2659
Varglyan 019 289 2657
Rävlyan 019 289 2656
Ekorrboet 019 289 2618
Ankdammen 019 289 2619