Björkebo daghem

INFO om inkomstutredning:

Inkomstutredningen samt bilagor innehåller känsliga personuppgifter och kan sändas per
krypterad e-post. Om ni önskar använda er av krypterad e-post, var då i kontakt med
Anne-Marie Brandtberg, dagvårdssekreterare.

019 289 2152
anne-marie.brandtberg@raseborg.fi

VÄLKOMMEN TILL BJÖRKEBO DAGHEM


björkebo logo.jpg

Björkebo daghem
Hjortvägen 3
10650 Ekenäs

Administrativ föreståndare
Eila "Ellu" Fagerström
eila.fagerstrom@raseborg.fi
019 289 2600

Blåklinten 019 289 2601
Solrosen 019 289 2602
Gullvivan 019 289 2604
Ugglebo 019 289 2605


björkebo.jpg