Björkebo daghem

OBS!

Symptomfri till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Barn, som har allergi eller astma, bör ha medicineringen optimerad så att barnen är symptomfria i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen. Om symptomen inte försvinner bör barnet stanna hemma. Ta kontakt med hälsovården om allergisymptomen avviker från tidigare år. Om barnet har infektionssymptom (feber, hosta, snuva, andningsbesvär, muskelvärk, trötthet, illamående eller diarré) bör man vara i kontakt med hälsovården för att bedöma behovet av coronatest. Nya misstänkta allergisymptom behöver utredas för att utesluta lindriga coronasymptom och för att få rätt diagnos. Intyg till småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen behövs inte. Hälsovården kan skriva intyg om sjukt barn till arbetsgivare.

 

Oireettomana varhaiskasvatukseen ja esikouluopetukseen

Lapsilla, joilla on allergia tai allerginen astma, tulisi olla lääkitys optimoituna siten, että he ovat oireettomia tullessaan varhaiskasvatukseen. Jos lääkityksen avulla oireet eivät katoa, tulee jäädä kotiin. Ottakaa yhteyttä terveydenhuoltoon, jos allergiaoireet poikkeavat aikaisemmista vuosista.
Jos lapsella on tulehdusoireita (kuumetta, yskää, nuhaa, hengitysvaikeuksia, lihassärkyä, väsymystä, pahoinvointia, ripulia), tulee olla yhteydessä terveydenhuoltoon koronatestin tarpeen arvioimiseksi.
Epäilyt uusista allergiaoireista tulee tutkia koronaepäilyn poissulkemiseksi ja uuden diagnoosin saamiseksi.
Päiväkotiin/esikouluun ei tarvita todistusta. Terveydenhoitaja voi kirjoittaa todistuksen sairaan lapsen hoitamisesta työnantajalle.

Info om Björkebos pedanet

Ni hittar nu blanketter under en egen flik i listan till vänster. 
Under fliken "idéer och material" hittar ni tips och idéer kring vad vi jobbar med på dagis just nu och vad ni kan göra hemma. Där hittar ni också veckans styrka.

Info

Staden har, under tiden som undantagsförhållanden råder, öppnat ett telefonnummer dit bla vårdnadshavarna kan ringa om de är osäkra på om de kan hämta barn i dagvård.

Man får även intyg för sjuka barn där via. Numret är 019 289 3141.