Liikkuva opiskelu

Terveiset Liikkuva opiskelu -seminaarista!

Kuinka paljon uusia ideoita voikaan saada parin päivän aikana seminaarista? Paljon! :D
Joskus on hyvä käydä tuulettumassa oman lukion ulkopuolella ja kuulemassa muiden ideoita ja ratkaisuja, miten ovat samoissa tilanteissa toimineet. Sitä helposti huomaa, kuinka oma mieli on jämähtänyt samoihin ideoihin ja näkemyksiin. Kääntöpuolena tässä on kuitenkin se, että ideoita ja intoa on niin paljon, että niiden kaikkien toteuttaminen ei vain ole mahdollista, nykytilanteestakin johtuen.

Toisaalta koen, että hankekoordinaattorina minun on hyvä kiertää näitä seminaareja, mutta toisaalta olisi hyvä, jos koululta olisi mukana myös joku muu. Eikä välttämättä aina se liikunnanopettaja, vaan vaikka matematiikan opettaja. 

Liikkuva opiskelu -käsite avartui hieman...

Liikkuva opiskelu ei tarkoita ja koske vain liikunnanopettajia tai -ohjaajia ja heidän tuntejaan. Liikkuva opiskelu on muutakin kuin liikuntatunteja ja hikisiä taukojumppia. Se on pieniä taukoja istumisen tauottamisessa, vaihtoehtoja istumiseen tai työskentelypisteisiin, toiminnallisia tehtäviä kirjallisten tehtävien tai muistiinpanojen välissä ja kaikkea muuta, mitä vain voi keksiä. Ehkä pitäisi puhua ennemminkin istumisen tauottamisesta, kuinka liikkuvasta opiskelusta... 

Liikkuva opiskelu voi olla keino yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden parantamiseen. Yhdessä tekemisen, kokeilemisen ja kokeilemisen avulla, saadaan palkitsevia onnistumisen hetkiä. Samalla kaikki pääsevät vaikuttaman, saamaan äänensä kuuluviin ja olemaan mukana yhteisessä projektissa. Liikkuvan opiskelun tarkoitus ei ole olla mitään super ihmeellistä, vaan pieniä ja konkreettisia muutoksia, joista on kaikille, jokaiselle erilaiselle liikkujalle, hyötyä ja sitä kautta väline muuttaa toimintaympäristöä.

Jotta hankkeesta saataisiin kaikkien muidenkin kuin minun hanke, pitäisi kaikkien ääni saada kuuluviin. Yksin voin ideoida, toteuttaa, koordinoida ja tehdä sen, mihin opettajilla ei ole aikaa, mutta itse toimintakulttuurin muutos ei onnistu yksin. Sitoutuminen ja halu tehdä ja parantaa hyvinvointia ja vähentää istumista, lähtee jokaisesta itsestään, niin opettajista kuin opiskelijoista. Jotta voin tehdä ja toteuttaa seminaarissa saamiani ideoita ja ajatuksia, tarvitsen siihen koko lukion mukaan! :D

Innostunein ja syyslomaisin terveisin, 

Hankekoordinaattori Iris Sundelin
iris.sundelin@orivesi.fi, 041 7300 337

Opiskele ja liiku Orivedellä -hanke 2019 - 2020

LIVE  LAUGH  LOVE  LEARN

Kaikki varmaan muistavat Liikkuvan koulun peruskouluajoilta, mutta mikä tämä Liikkuva opiskelu sitten on? 

Liikkuva opiskelu on ikään kuin jatko-osa Liikkuvalle koululle. Tavoitteena tässä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa hankkeessa on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä toisella asteella. Opiskelukykyhän on opiskelijan työkykyä, joka vaikuttaa opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista ja toiminnallisuutta lisäämällä voidaan parantaa opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä mm. tarkkaavaisuutta ja muistia.

Hanke rantautui Orivedelle syksyllä 2019, ja se jatkuu toistaiseksi ainakin lukuvuoden 2019-2020 loppuun asti. Opiskele ja liiku Orivedellä -hanke painottuukin Oriveden lukioon ja sen toimintaympäristön ja -kulttuurin kehittämiseen. Kyseistä hanketta koordinoidaan Oriveden kaupungin liikuntapalveluiden puolelta, mutta se toteutetaan yhteistyössä opettajien, kouluterveydenhuollon sekä opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. 

Mitä hankkeella pyritään sitten saamaan aikaiseksi? 

Isoimpana tavoitteena on toimintakulttuurin muutos koko lukion sisällä. Miten arjesta saataisiin aktiivisempi ja oppimista tukevampi? Voitaisiinko joitakin totuttuja tapoja tai käytäntöjä muuttaa ja kehittää? Miten tunneilla vähennettäisiin istumista? Voisiko opetuksesta tehdä toiminnallisempaa tai pitää taukojumpan vaikka kerran oppitunnissa? Nämä ovat ongelmia, joita kukaan ei voi yksin ratkaista, vaan tarvitaan kaikkien innostusta lähteä kokeilemaan ja miettimään omia oppituntejaan. 

Toimintakulttuurin lisäksi muokataan lukion tiloja toiminnallisemmiksi. Mahdollisuuksia aktiivisuuteen välitunnilla, tunnin aikana tai hyppytunnilla lisätään tähän sopivilla kalusteilla ja välineillä. Opiskelupäivän jälkeistä aktiivisuutta pyritään tarjoamaan entistä helpommin saavutettavilla ilta-aktiviteeteillä. 

Ylipäätään hankkeen tavoitteena on tehdä jotain uutta ja antaa kokemuksia opiskelijoille, mutta samalla myös herätellä ajatuksia aktiivisemmasta arjesta ja hyvinvoinnista, ei vain opiskelijoiden puolella, vaan myös henkilökunnan keskuudessa. 


Toiminnallisin terveisin,

Hankekoordinaattori Iris Sundelin
iris.sundelin@orivesi.fi, 041 7300 337


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä