Oriveden lukio

Urheilulinja

Oriveden lukiossa käynnistyi syksyllä 2017 urheilulinjan pilottihanke. Pilottivuonna urheilulinjan lajivalmennusta toteutetaan jalkapallossa ja jääkiekossa.

Syksystä 2018 alkaen urheilulinja aloittaa varsinaisen toimintansa osana urheilevan lukiolaisen lukujärjestystä. Lue lisää verkkosivustoltamme orivedenlukio.fi.