Koulujen tehtävä

Koulujen tehtävä helmi-maaliskuussa

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

OPSin perusteissa opetusta eheyttäviksi ja laaja-alaista osaamista edistäviksi työvälineiksi määritellään monialaiset oppimiskokonaisuudet. Ne ovat tavoitteellisia, suunnitelmallisia ja kestoltaan selkeästi yhtä teemapäivää tai opintokäyntiä pidempiä kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen sisältyy useampia oppiaineita. Perusteisiin sisältyy velvoite, että kaikkien oppilaiden opintoihin tulee sisältyä vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus vuodessa.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita.

Työohje kouluille helmi-maaliskuu 2015:

Jokaisessa Orimattilan koulussa laaditaan kevään 2015 aikana toteuttamiskelpoisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Eri kouluilla suunnitellut monialaiset oppimiskokonaisuudet kootaan Peda.net-sivuille ja syyslukukauden 2015 aikana suunniteltuja kokonaisuuksia toteutetaan koulujen omien lukuvuosisuunnitelmien mukaisesti. Koulujen laatimat monialaiset oppimiskokonaisuudet toimitetaan opetuspäällikölle maaliskuun loppuun mennessä.

Jokaisessa Orimattilan koulussa laaditaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia seuraavasti:

 • Jokivarsi yhdeksän kokonaisuutta, jokaiselle vuosiluokalle yksi
 • Yhteiskoulu kuusi - jokaiselle vuosiluokalle (7-9) kaksi
 • Myllylä, Pennala, Tönnö, Virenoja ja Vuorenmäki kaksi (toinen vuosiluokille 1-3 ja toinen vuosiluokille 4-6)
 • Kuivanto, Luhtikylä, Tietävälä, Karkkula-Mallusjoki yksi, vapaavalintaisesti vuosiluokka/ vuosiluokat

Monialaista oppimiskokonaisuutta suunniteltaessa määritellään:

  • vuosiluokka
  • aihe/ teema/ kokonaisuus
  • oppiaineet
  • mihin laaja-alaisiin oppimistavoitteisiin (OPSissa L1, L2) liittyy
  • ajankäyttö (suositus on noin viikon oppitunnit eli 1-2 luokilla noin 20h, yläkoulussa noin 30h)
  • ajankäytön jaksotus (tehdäänkö koko viikko vai tehdäänkö esim. kolmen viikon aikana 3 x 10h = 30h)
  • resurssitarpeet (tilat, välineet, henkilökunta)
  • henkilökunnan yhteistyön järjestäminen (lukujärjestykset yms…)
  • esimerkki käytännön toimintatavasta (toteutusmetodi, esim. storyline -metodi)

Sivuston materiaaleista löytyy koulujen käyttöön muun muassa kuvauksia opetusta eheyttävästä Storyline-metodista sekä Orimattilan yrittäjien ja 4H –yhdistyksen kokoama taulukko valmiista materiaalista, jota voisi hyödyntää työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen liittyvissä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä