Elämänkatsomustiedon tavoitteet ja sisällöt 9. lk

Tavoitteet ja sisällöt 9. lk

T1 Oppilas tunnistaa, ymmärtää ja oppii käyttämään lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen keskeisiä käsitteitä.

 T2 Oppilas perehtyy Unescon maailmanperintöohjelmaan.

 T3 ---

 T4 Oppilas arvioi uskonnollista ajattelua ja antaa esimerkkejä uskontokritiikistä.

 T5 Oppilas tuntee katsomusvapauden ihmisoikeutena ja osaa antaa esimerkkejä sen turvaamisesta ja loukkauksista.

 T6 Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien ainesisältöjen näkökulmasta. Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita.

 T7 Oppilas ymmärtää maailman moninaisuutta ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun merkityksen.

 T8 Oppilas osaa tulkita eettisiä ulottuvuuksia elämässään ja ympäristössään eettistä käsitteistöä käyttäen. Oppilas kehittää edelleen eettistä ajatteluaan. Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä.

 T9 Oppilas osaa nimetä ja tarkastella luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä sekä kestävän elämäntavan merkitystä. Oppilas tuntee vaikuttamisen keinoja.

 T10 Oppilas tuntee ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitystä ja eettistä perustaa.

 

 S1 Katsomus ja kulttuuri

 Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön.

 Arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

 

S2 Etiikan perusteita

 Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

 

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

 Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin.

 Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.

 Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä