Elämänkatsomustiedon tavoitteet ja sisällöt 7lk

Elämänkatsomustiedon tavoitteet ja sisällöt 7lk

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

7. luokan tavoitteet ja sisällöt

 

 

T1 Oppilas tunnistaa, ymmärtää ja oppii käyttämään lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen keskeisiä käsitteitä.

 

T2 Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin.

 

T3 Oppilas tutustuu erilaisiin katsomuksiin sekä niiden väliseen vuorovaikutukseen. Oppilas hahmottaa tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa.

 

T4 Oppilas tunnistaa lukuvuonna käsiteltävien uskontojen uskonnollisen ajattelun pääpiirteitä.

 

T5 ---

 

T6 Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien asiasisältöjen näkökulmasta. Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita.

 

T7 Oppilas hahmottaa maailman moninaisuutta ja yhdenvertaisen kohtelun merkitystä.

 

T8 Oppilas havainnoi lukuvuonna käsiteltävien uskontojen eettisiä ulottuvuuksia.

 

T9 Oppilas pohtii omia valintojaan ja niiden vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen.

 

T10 Oppilas perehtyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitykseen ja eettiseen perustaan. Oppilas havainnoi lukuvuonna käsiteltävien uskonnollisten katsomusten yhteyttä ihmisoikeuksiin.

 

 

S1 Katsomus ja kulttuuri

 

Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin.

 

Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Seurataan katsomuksen ja kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa.

 

S2 Etiikan perusteita

 

Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

 

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

 

Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä