Elämänkatsomustiedon tavoitteet ja sisällöt 8. lk

Tavoitteet ja sisällöt 8. lk

T1 Oppilas tunnistaa, ymmärtää ja oppii käyttämään lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen keskeisiä käsitteitä.

 T2 Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin ja laajemmin, esimerkiksi huomioiden soveltuvin osin maailmanperintöohjelmaa.

 T3 ---

 T4 Oppilas tutustuu uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteisiin.

 T5 Oppilas tutustuu katsomusvapauden toteutumiseen erilaisissa yhteiskunnissa.

 T6 Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien ainesisältöjen näkökulmasta. Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita.

 T7 Oppilas hahmottaa maailman moninaisuutta ja yhdenvertaisen kohtelun merkitystä. Syvennetään 7. luokalla opittua.

 T8 Oppilas huomaa eettisiä ulottuvuuksia elämässään ja ympäristössään ja kehittää eettistä ajatteluaan. Oppilas harjoittelee käyttämään eettistä käsitteistöä.

 T9 Oppilas pohtii omia valintojaan ja niiden vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen.

 T10 Oppilas perehtyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitykseen ja eettiseen perustaan.

 

 S1 Katsomus ja kulttuuri

 Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Seurataan katsomuksen ja kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa.

 S2 Etiikan perusteita

 Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin.

 Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

 S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

 Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä