Ortodoksisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 6lk

Ortodoksisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 6.lk

6.lk

Tavoitteet:

T1 Oppilas tuntee Raamatun perusrakenteen ja merkityksen kristinuskon opin lähteenä. Oppilas tuntee kirkkoisien opetuksia ja pääpiirteissään kristillisen opin muodostumisen.

T2 Oppilas tuntee liturgisen elämän peruspiirteet sekä osaa kertoa mysteerioista. Oppilas tutustuu luostariin pyhänä paikkana ja tuntee sen merkityksen. Oppilas perehtyy kirkon juhliin.

T3 Oppilas tunnistaa ortodoksisen uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja huomaa samankaltaisuutta ja erilaisuutta muissa kristillisissä perinteissä sekä juutalaisuudessa ja islamissa.

T4 Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja arvioimaan uskontoihin liittyvää uutisointia ja tutustuu ajankohtaisiin uskontoon liittyviin aiheisiin mediassa.

T5 Oppilas tuntee pääpiirteittäin ortodoksisen kirkon olemuksen apostolisena ja katolisena yhteisönä. Oppilas osaa kuvata eri uskontoja ja uskonnottomuutta Euroopassa.

T6 Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä ja keskeisiä suhteita.

T7 Oppilas osaa käyttäytyä asianmukaisesti pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa. Oppilas osoittaa kunnioitusta toisen pyhää kohtaan.

T8 Oppilas tunnistaa uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita

T9 Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

T10 Oppilas pohtii elämänkysymyksiinsä liittyviä valintoja ja arvoja niiden taustalla sekä valinnoista seuraavaa globaalia vastuuta.

T11 Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä ottaa toisen huomioon. Oppilas harjoittelee perustelemaan omia näkemyksiään.

T12 Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Sisällöt:

S1

 • Opetuksessa perehdytään ortodoksisen kirkon mysteerioihin sekä jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin.
 • Tutustutaan kirkkoisien opetuksiin ja Raamatun käyttöön jumalanpalveluksissa.
 • Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Opetuksessa tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin, kirkkomusiikkiin ja kirkkotaiteeseen.

S2

 • Opetuksessa perehdytään ortodoksiseen rukousperinteeseen ja pyhien kuvaamiseen verrattuna esim. juutalaiseen, islamilaiseen ja katoliseen perinteeseen.
 • Tutustutaan muiden kristillisten kirkkojen pyhäköihin sekä moskeijaan ja synagogaan jumalanpalveluspaikkana.
 • Tutustutaan ekumeniaan sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksen muotona
 • Vierailut lähialueen pyhäköissä.

S3

 • Opetuksessa perehdytään Vuorisaarnaan eettisenä ohjeena.
 • Tutustutaan muiden uskontojen eettiseen opetukseen (esim. kultainen sääntö).
 • Perehdytään paaston merkitykseen ja paastorukouksen sisältöön.
 • Tutustutaan ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin.
 • Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä pyhyyden ja elämän kunnioittaminen. Opetuksessa tutustutaan YK:n Lapsenoikeuksien sopimukseen ja kestävään tulevaisuuteen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä