Ortodoksisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 5lk

Ortodoksisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 5.lk

5.lk

Tavoitteet:

T1 Oppilas perehtyy varhaisen kristillisyyden merkitykseen kristinuskon kehittymisessä maailmanuskonnoksi.

T2 Oppilas perehtyy liturgisen elämän peruspiirteisiin sekä kirkkomusiikkiin ja ikonitaiteeseen. Oppilas perehtyy kirkon juhliin.

T3 Oppilas pohtii Jeesuksen opetusten vertauskuvallisuutta. Oppilas tunnistaa ortodoksisen ikonitaiteen, rukousperinteen ja kirkkoveisujen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.

T4 Oppilas harjoittelee kuvan lukemista kirkkotaiteessa ja etsii tietoa kirkkoveisujen sisältämästä opetuksesta sekä mediasta. Oppilas osaa käyttää Raamattua.

T5 Oppilas tuntee kirkon synnyn vaiheita ja Suomen uskonnollisia ja katsomuksellisia juuria ja nykytilaa.

T6 –

T7 Oppilas osaa käyttäytyä asianmukaisesti pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa. Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä uskonnoissa ja tiedostaa itselleen pyhiä asioita.

T8 Oppilas tutustuu ortodoksisen kirkon keskeiseen eettiseen opetukseen.

T9 Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

T10 Oppilas tuntee arvo -käsitteen ja osaa yhdistää sen omaan ajatteluunsa. Oppilas pohtii elämänkysymyksiinsä liittyviä valintoja ja arvoja niiden taustalla sekä vaikutusta kestävään tulevaisuuteen.

T11 Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä ottaa toisen huomioon. Oppilas harjoittelee perustelemaan omia näkemyksiään.

T12 Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Sisällöt:

S1

  • Opetuksessa perehdytään kirkon syntyyn ja apostolien elämään sekä opetuksiin.
  • Tutustutaan kirkkoon uskonnollisena rakennuksena..
  • Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Opetuksessa tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin, kirkkomusiikkiin ja kirkkotaiteeseen.

S2

  • Opetuksessa tutustutaan ikoneissa esiintyvään symboliikkaan.
  • Tutustutaan ortodoksisuuteen Suomessa, Euroopassa ja maailmassa sekä Euroopan uskonnolliseen karttaan.
  • Vierailut lähialueen pyhäköissä.

S3

  • Opetuksessa perehdytään kirkon opetukseen lähimmäisenrakkaudesta (esim. kultainen sääntö) ja ihmisenä kasvamisesta (esim. Kylväjä-vertaus).
  • Tutustutaan luostarielämään kilvoittelun muotona
  • Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä pyhyyden ja elämän kunnioittaminen. Opetuksessa tutustutaan YK:n Lapsenoikeuksien sopimukseen ja kestävään tulevaisuuteen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä