Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 5

T1 Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja, häntä kannustetaan oppimaan uutta. Oppilas ymmärtää matematiikan merkityksen hänen omassa kokemusmaailmassaan
sekä ympäristössään

T2 Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä. Oppilas havaitsee syy- ja seuraussuhteita

T3 Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T 4 Oppilas osaa ilmaista ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti, myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

T5 Oppilas kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

T6 Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 Oppilas osaa käyttää esimerkiksi koordinaatistoon liittyviä matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa.

T8 Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen luonnollisilla luvuilla

T9 Oppilas osaa käyttää positiivisia rationaalilukuja.

T 10 Oppilas laskee sujuvasti peruslaskutoimituksia päässä ja kirjallisesti hyödyntäen niiden ominaisuuksia

T11 Oppilas osaa piirtää suoran suhteen symmetrisiä kuvioita.Oppilas osaa hyödyntää mittakaavaa kartan käytössä.

T 12 Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pinta-aloja ja hallitsee niiden muunnokset

T 13 Oppilas osaa tulkita erilaisia taulukoita ja diagrammeja. Oppilas ymmärtää tilastollisesti tunnusluvut suurin arvo, pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo

T 14 Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympä
ristössä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä