7 Oppilaan arviointi

7 Oppilaan arviointi

Opetussuunnitelmassa määrätään valmistavaan opetukseen osallistuvien arvioinnista sekä heille annettavasta todistuksesta. Arvioinnin tulee olla ohjaavaa, kannustavaa ja monipuolista. Oppilaan edellytyksiä itsearviointiin kehitetään. Arvioinnin avulla valmistavan opetuksen oppilaalle annetaan kuva myös perusopetuksen vaatimuksista.

Arvioinnin suorittavat yhteistyössä kaikki oppilasta opettavat opettajat. Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen havainnointiin ja näyttöön. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeerista arviointia.

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

7 Oppilaan arviointi

Arvioinnissa käytetään soveltuen samoja periaatteita ja taitotasoasteikoita kuin perusopetuksen oppiaineiden arvioinnissa.

Oppilaan suomenkielen taidon kehittymisen arvioinnissa voidaan hyödyntää mm. Pienten Kielireppu, Lauran päivä tai KiKe -testejä sekä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa.

Arviointi on jatkuvaa, monipuolista ja oppilaalle opetetaan sekä itse- että vertaisarviointia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä