Yleinen tuki

Yleinen tuki

Oppilaan tukeminen on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Jokaisen opettajan työhön sisältyy opetuksen ohella ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. Koulunkäyntiin ja oppilaan hyvinvointiin liittyvä tuki rakennetaan yhteistyössä opettajien, oppilaan ja hänen huoltajansa ja tarvittaessa oppilashuollon palveluista vastaavan henkilöstön kanssa. Oppimisessa ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä , samanaikaisopetuksella ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Koulu voi käyttää myös tukiopetusta, oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta ja avustajan työpanosta keinoina vastata opetusryhmän tai yksittäisten oppilaiden tuen tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirtymistä.

Oppilaan hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon voidaan vaikuttaa myös päivähoidon, aamu- ja iltapäivähoidon ja koulun kerhotoiminnan avulla.