Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

Kerhotoiminta
• oppilaalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua monipuoliseen koulun toimintaa tukevaan kerhotoimintaan
• kerhotoiminnalla edistetään harrastuneisuutta, tarjotaan mahdollisuutta tutustua erilaisiin harrastuksiin sekä mahdollisuuksien mukaan ehkäistään syrjäytymistä
• oppilaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa koulun kerhotarjontaan
• kerhotoiminnassa voidaan hyödyntää eri yhteistyötahoja (vapaa sivistystyö, SRK, urheiluseurat, huoltajat jne.)

Kirjastotoiminta
• kannustetaan oppilaita omaehtoiseen lukemiseen
• yhteistyö kirjaston kanssa (kirjasto, kirjastoauto)

Kouluruokailu
• Kouluruokaa valmistetaan suositusten mukaan.
• Ruokailijoita ohjataan terveellisiin valintoihin ja kannustetaan maistamaan ennakkoluulottomasti erilaisia ruokia.
• Kouluruokaa valmistetaan mahdollisimman pitkälle kotimaisista raaka-aineista ja lähituotteista.
• Ruokailutilanteessa ruokailusta vastaava henkilöstö toimii oheiskasvattajana.
• Ajoittain tehdään asiakastyytyväisyyskyselyjä ja pyritään kehittämään toimintaa asiakaslähtöisesti.
• kouluruokailu on sekä terveys- että tapakasvatusta → ohjattu ruokailu, riittävästi ohjaajia
• viihtyisä ja kiireetön ympäristö
• yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen (erityisruokavaliot, allergiat,
• terveydenhoitaja tai lääkärintodistuksen mukaan valmistetaan oppilaiden erityisruokavaliot jotka tarkistetaan vuosittain.

Koulumatkat
• noudatetaan 1.8.2014 voimaan tulleita Keski -Savon oppilaskuljetuksen periaatteita (opas)
• ohjataan oppilaita kulkemaan turvallisesti sekä käyttäytymään liikenteessä ja liikennevälineessä kohteliaasti ja asianmukaisesti
• koulutuksen järjestäjä vastaa odotusaikojen valvonnan ja ohjauksen järjestämisestä
• koulupäivän kesto on aamulla koulun alkamisesta viimeisen tunnin päättymiseen, koulumatkat kuuluvat vakuutusoikeudellisesti koulupäivään, mutta niiden osalta opettajat eivät voi käyttää julkista valtaa (kiusaamistapaukset koulumatkalla yms.)

Välitunnit, päivänavaukset ja muut yhteiset tapahtumat
• kussakin toimipisteessä päätetään päivänavauksissa noudatettavista periaatteista (yhteiset ja erilliset päivänavaukset, painotukset jne.)
• oppilaita osallistetaan päivänavauksien ja yhteisten tapahtumien toteuttamisessa
• päivän rytmittäminen sopivasti oppituntien ja välituntien sijoittelulla
• lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulun yhteisiä tapahtumia (teemapäivät, leirikoulut, oppilasdiskot, kodin ja koulun yhteistyöpäivät, opintokäynnit, vierailijat…)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä