Math

Geometria

1. Tutustukaa seuraaviin käsitteisiin:
piste
suora
kulma; eri kokoiset kulmat ja niiden nimitykset
ympyrä
monikulmio
kolmio: eri kolmioiden nimitykset 
nelikulmio
suorakulmio
neliö
suunnikas
puolisuunnikas

2. Laatikaa juliste, joissa esittelette nämä kuviot. Julisteen tulee olla selkeä, informatiivinen ja jokaisesta kuviosta tulee olla malli piirrettynä tai muulla tavoin havainnollistettuna. 

Tähän tehtävään on varattuna aikaa kaksi oppituntia


ÄLÄ MENE TÄSTÄ ETEENPÄIN ENNEN KUIN OPETTAJA ANTAA LUVAN


Seuraavista valitaan joko kohta A tai B (opettajan ohjeistus)


3. A

Tutustukaa seuraaviin kappaleisiin: 
Pallo
Kartio
Lieriö
Särmiö
Suorakulmainen särmiö
Tetraedri
kuutio

Laatikaa jokaisesta kappaleesta juliste, jossa seuraavat asiat:
- nimi
- kappale askarreltuna
- kappale purettuna tasokuvioksi

TAI
3 B

Projektin tarkoituksena on tehdä kaksiulotteisia malleja, joista saadaan taittelemalla muodostettua kolmiulotteisia kappaleita. Erikokoisten mallien avulla huomataan, miten mallin koko vaikuttaa siitä muodostettavan kolmiulotteisen kappaleen muotoon. Mikä kappaleen ominaisuus muuttuu eniten: särmän pituus, pinta­-ala vai tilavuus

- tulostakaa yksi seuraavista kolmessa koossa. Mittakaavat ovat 50%, 75 % ja 100% 
- oktaedri
- pyramidi
- kuutio
 leikatkaa mallit tarkasti ja kootkaa ne kappaleiksi. Jokainen sauma on teipattava tarkasti!! ( kappaleet täytetään myöhemmin suolalla tms)

- Mitatkaa kappaleiden särmät senttimetrin tarkkuudella ja kirjatkaa opelta saatuun taulukkoon

- laskekaa kappaleiden pinta-alat. Vaihtoehtoisesti voi käyttää senttimetripaperia.
- täyttäkää kappaleet suolalla ja mitatkaa kuinka paljon suolaa mahtui 1ml=1kuutiomillimetri. Voitte myös mittaamisen lisäksi laskea kappaleen tilavuuden.Shape
muoto
Scale (%)
Mittakaava
  Length of Edges (cm)
särmien mitat
Surface Area (cm2)
pinta-ala
Volume (mL or cm3)
tilavuus
  50%        
  75%        
  100%        


- toista ohjeet toisella mallilla

Lopuksi 
mikä mitta muuttui eniten suhteessa mittakaavaan? 

Luodaan kuvaajia opettajan ohjeistuksen mukaan esim. Create a graph ohjelmalla.

- mikä mitta muuttui eniten: särmä, pinta-ala, tilavuus?
Create a Graph sivustolla voit luoda kuvaajan
- y-akselille mittakaava (50, 75, 100) ja mittatulos x-akselille

 to make the following bar graphs and print them out for your poster. On each graph, the scale of the shape (50%, 75%, 100%) will be on the left side of the graph (y-axis) and the variable you measured will be on the bottom (x-axis) of the graph. Here is the data you should put on each graph:


  1. Scale vs. Length (cm)
  2. Scale vs. Surface Area (cm2)
  3. Scale vs. Volume (cm3)


T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin

S4