Oppilaiden tukeminen ja oppilashuolto

OPPILASHUOLTO

OPPILASHUOLTO

Koulumme oppilashuolto tukee, edistää ja seuraa lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille oman toimenkuvan pohjalta. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä kotien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien viranomaisten kanssa.

Koulumme oppilashuollon tavoitteena on terveen ja turvallisen oppimis- ja kouluympäristön luominen, oppimisen tukeminen, mielenterveyden suojaaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko koulua tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilaalla on oikeus yksilölliseen oppilashuoltoon. Yksilökohtainen oppilashuolto tarkoittaa kouluterveydenhuoltoa, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä muuta monialaista yksilökohtaista tukea. Yksilökohtaista oppilashuoltoa tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa.

 

Monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä:

Rehtori Riitta Lappalainen 040 834 7185

Apulaisjohtaja, erityisopettaja Katja Ruotsalainen 040 5554 876

Erityisopettaja Linnea Breiling 0400 619 266

Koulukuraattori, Heikki Argillander 013 3305 107

Terveydenhoitaja Laura Kettunen 040 1678 630

Perhekeskuksen psykologi, Jaana Kervinen 013 3305142

Sosiaalityöntekijä, Riikka Räsänen

 

Monialainen yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä kootaan erikseen jokaista tapausta varten, niistä asiantuntijoista, joita ko asian käsittelyyn tarvitaan. Vanhemmalta pyydetään kirjallinen lupa ryhmän koolle kutsumiseen.