Kodin ja koulun yhteistyö

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana ovat aina lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen ja huolenpito. Yhteistyö perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, joka rakentuu monista pienistä ja yksittäisistä vanhempien ja koulun henkilöstön välisistä kokemuksista ja kohtaamisista. Huoltaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä kouluun ja opettaja/luokanvalvoja huoltajaan.

Koulun tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren oppimista ja kasvua sekä yksilöllisesti että yhteisön jäsenenä. Kodin ja koulun yhteistyön YHTEINEN tehtävä on saada kaikki ymmärtämään, että yksittäisen lapsen hyvä on yhteydessä koko luokan ja koulun hyvään.

Viinijärven koulun pääasiallisena tiedotuskanavana koteihin toimii sähköinen päiväkirja WILMA sekä akuuteissa tapauksissa ja tarpeen niin vaatiessa puhelut ja tapaamiset.

Lisäksi erilaiset tiedotteet kertovat yleisesti koulumme asioista ja tapahtumista. Tähän koulun lukuvuositiedotteeseen on koottuna kaikki kouluvuoteen liittyvät tärkeät asiat. Sen lisäksi koko koulun asioista kerrotaan 3-4 kertaa vuodessa tiedotteilla, joiden laatimisesta vastaa koulun johtaja. Tiedotteet löytyvät sekä Wilmasta että koulumme kotisivuilta http://koulut.liperi.fi /viinijarvi / , joilla kerrotaan myös koko kouluvuoteen ajoittuvista sekä ajankohtaisista asioista. Yhteydenpito koteihin tapahtuu myös erilaisten tapaamisten, vanhempainvarttien, vanhempainiltojen ja tapahtumien välityksellä.

VANHEMPAINILLAT

Vanhempainilta järjestetään syyslukukauden alussa. Siitä lähetetään koteihin erillinen kutsu sekä tiedotetaan wilman kautta.

HENKILÖKOHTAISET VANHEMPAINTAPAAMISET

Viinijärven koulun oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus tavata luokanopettaja henkilökohtaisesti ns. vanhempainvartissa. Luokanopettajan kanssa voi sopia tapaamisajan syyslukukauden alkuun tai milloin vain tarvetta ilmenee lukuvuoden aikana. Toiveena on, että ainakin 1lk kävisivät vanhempainvartissa.

VANNE= vanhempainneuvosto

Viinijärven koulun vanhempainneuvosto on VANNE. Sen tehtävänä on toimia yhteistyölinkkinä kodin ja koulun välillä. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa neuvostossa käsitellään mm. koulun yhteisiin tapahtumiin ja viihtyvyyteen sekä koulun toiminnan linjauksiin liittyviä yleisiä asioita. Lisäksi se järjestää virkistystoimintaa oppilaille ja vanhemmille. VANNE :n tavoitteena on lisätä myönteistä ilmapiiriä ja kehittää luottamuksellista yhteistyötä kodin ja koulun välille.

Vanteessa on yksi huoltajien edustaja kultakin koulumme 1.-6. luokalta sekä koulun edustajana pääsääntöisesi koulun johtaja.

Viinijärven koulun nettisivuilta löytyvät vanhempainneuvoston viimeisimmät kokousmuistiot.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä