Arts

Video + loppuraportti

Palauta kansioon ryhmässä kuvaamanne opetusvideo sekä kuva laatimastanne loppuraportista

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Miten sateenkaari syntyy? Miksi sateenkaari on monivärinen?

Tehtävän alustus osa 1:
1 Tutustu alle oleviin linkkeihin, ja lue aineisto. Selvitä kuinka sateenkaari syntyy.
A
miten sateenkaari syntyy
sateenkaari
B
sateenkaaren värit

c
sateenkaaren värit

2 Väritä sateenkaari kuva verkossa vastaamaan aitoa sateenkaarta. Missä järjestyksessä värit aina näkyvät sateenkaaressa?
sateenkaari väritystehtävä

Tehtävän alustus osa 2:
Lue alla oleva materiaali ja selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
a) valkoinen valo
b)spektri
c) prisma
d)näkyvä valo
prisma
valo ja värit
näkyvä valo
Tehtävän alustus osa 3:
Tutki seuraavia linkkejä ja niissä esiteltyjä värien havainnointiin liityviä kokeita. Valitkaa ryhmässä 1 toteutettava ja kuvattava koe.
värihyrrä
sateenkaaren värit
Työ 4 värikkäät saippuakuplat Huom! Selaa alaspäin ja etsi työ 4 värikkäät saippuakuplat

Ryhmässä toteutettava lopputehtävä:
Käsikirjoittakaa ja kuvatkaa lyhyt video, jossa toteutatte valitsemanne kokeen ja selitätte lyhyesti kuinka sateenkaari syntyy ja miksi se on monivärinen. Huom! Video näytetään myös pienille oppilaille, eli puhukaa hitaasti ja selkeästi ja käyttäkää paljon kuvia apuna! Palauttakaa videot palautuskansioon.
Laatikaa lopuksi lyhyt raportti suorittamastanne kokeesta englanniksi: mitä ongelmaa lähditte selvittämään, miten etenitte, millaisen kokeen suorititte, miten se onnistui. Käytä hyväksesi quizlet-sanastoa. Palauta raportti palautuskansioon joko tiedostona tai kuvana.
Lopuksi täytettävä raportti:
Report.docx

Materiaalipankki:
Quizlet-sanasto


Videomateriaalia inspiraation lähteeksi:
rainbow colors
Materiaalia englanniksi
experiment
how are rainbows formed