Technology

Itsearviointi

Pohdi omaa työskentelyäsi ja onnistumistasi ryhmäsi toiminnassa.
Kirjoita kokonaisin lausein vastaukset seuraaviin kohtiin:

- Mihin asiaan ryhmänne tutustui mokon aikana?
- Miten jaoitte tutkittavat asiat?
- Mitä asioita oli sinun vastuulla?
- Miten otit ko. asioista selvää?

- Mitä asioita sait selville? Esittele vähintään kaksi.
- Millaisen tehtävän ryhmänne valmisti 3.-4.-luokkalaisille? Kuvaile mitä tehtävässä piti tehdä
- Mikä sinun roolisi oli tehtävärastilla?
- Miten rastien pito onnistui? Kuvaile vähintään yksi onnistumisen kokemus ja yksi kehittämistä vaativa tilanne.


- Mitä hyötyä arvelet tutkimastasi asiasta ihmisille yleensä olevan? Missä tutkimasi asia on käytössä?

- Mitä asioita huomaat oppineesi/ harjoitelleesi koko projektin aikana?

Sähkö ja elektroniikka

Tehtävät:

1. Tutustukaa ja esitelkää erilaisia tapoja tuottaa sähköenergiaa
- Tehkää jokaisesta sähköntuotannon tavasta A3 -kokoinen posteri, josta käy ilmi seuraavat asiat:
- Millä nimellä sähköntuottamisen tapaa kutsutaan (esim. aurinkoenergia)
- Miten ko. tavalla sähköenergia tuotetaan. Lyhyt ja selkokielinen esittely. Kuvat avuksi.

- Tutustukaa Voimalaan ja sen sähköntuottotapoihin

2. Miten sähköenergiaa voi varastoida?
- Mihin akkujen ja paristoiden sähkönvarastointi perustuu.
- Miksi akkuja voi ladata, mutta paristoja ei.
- Erilaisten paristo/akkutyyppien esittely, joka sisältää kuvan, nimellisjännitteen (V= volttia) ja tiedon voiko ladata vai ei

- Mitatkaa yleismittarilla tai Voimalan avulla erilaisten paristotyyppien jännitteitä.

3. Elektroniikan komponentit
- Esitelkää seuraavat komponentit. Kuva ja lyhyt selkokielinen kuvaus mitä komponentti tekee. Mukaan voi liittää myös oikean osan esim. kontaktimuovin alle.
- Vastus
- Potentiometri
- Kytkin
- Transistori
- Diodi
- LED -valo
- DC-moottori (sähkömoottori)

Voitte testata virtuaalisesti eri osien toimintaa Tinkercadin circuits -osastolla. Opelta saa myös oikeita osia testiin. 

- Esitelkää lisäksi virtapiirin periaate. Milloin sähkö kulkee virtapiirissä ja milloin ei.

Lego-robotit

Tehtävät:

Vaihe 1

1. Tutkikaa mitä sähköisiä osia koululla olevat Lego Mindstorms -rakennussarjat sisältävät.

2. Kirjatkaa ylös osien nimet ja käyttötarkoitukset.

3. Valmistakaa jokaisesta osasta A4 -kokoinen esittelyposteri. Posterissa tulee olla selkeä kuva osasta sekä esittelyteksti, miten osa toimii.

4. Rakentakaa ohjekirjan ohjeen mukaan Track3r -robotti. Sen avulla voitte testata 2. vaiheen asioita.


Vaihe 2

1. Tutkikaa tietokoneilla olevaa Lego mindstorms -ohjelmointiympäristöä.

2. Valmistakaa posteri, jossa esittelette lyhyesti kuvallisen (graafisen) ohjelmointiympäristön käyttöperiaatteen.
- Kertokaa miten ohjelmointi tapahtuu tällaisessa ohjelmointiympäristössä
- Kertokaa miten luodun ohjelman saa siirrettyä robottiin -> mistä napeista pitää painaa
- Pro tip: kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

3. Kokeilkaa mitä tapahtuu, kun eri "ohjelmointipalkkeja" lisää start-palkin perään.

4. Valmistakaa seuraavista "ohjelmointipalkeista" A4 -kokoiset esittelykuvat, jossa kerrotte mitä osaa palkilla ohjataan ja mitä asioita palkin eri painikkeista voi säätää:
-Large motor (vihreä)
-Move steering (vihreä)
-Move tank (vihreä)
-Sound (vihreä)
-Start (oranssi)
-Wait (oranssi)
-Loop (oranssi)
-Switch (oranssi)
-> ps. kuva ois kiva!

Apua ja vinkkejä voi katsella esim. tuolta: https://www.innokas.fi/wp-content/uploads/2018/01/EV3-perusteet.pdf
ÄLÄ KUITENKAAN KOPIOI SUORAAN!