Science

Fysiikkaa

1. Tutustukaa seuraaviin käsitteisiin:
-liike
-voima
-kitka
-ilmanvastus
-pyörä
-tasapaino

2. Laatikaa jokaisesta käsitteestä selkeä ja ytimekäs määritelmä, jotka esittelette muille ryhmäläisille.

3. Valitkaa käsitteistä yksi ja tehkää siitä juliste.

Havainnollistakaa tekstin ja kuvien avulla
-missä tilanteissa kyseistä ilmiötä esiintyy?
-mitä hyötyä tai haittaa siitä on?
-miten sitä voidaan tarvittaessa vähentää tai lisätä?

4. Esitelkää julisteet muille ryhmäläisille.

5. Suunnitelkaa omaan ilmiöönne liittyen toiminnallinen tehtävä, joka soveltuu 1-2- ja 3-4-luokkalaisten ratkaistavaksi. 
-  Kerätkää tarvittava materiaali koululta/ voit tuoda materiaalia myös kotoa. 
-  testatkaa riittävän huolellisesti, että tehtävä on suoritettavissa onnistuneesti
-  laatikaa tehtävään selkeät ja ymmärrettävät ohjeet