2. Yrittäjämäinen toimintatapa - oppiaineen keskeiset sisällöt alateemoineen

 • Itsetuntemus
 • Yhteisöllisyys
 • Ympäristö
  • ajankohtaisuus
  • vastuullisuus
  • paikalliskulttuuri
 • Työ ja tekeminen
  • osallistuminen/vaikuttaminen ja tulevaisuus
  • tiedonhankinta
  • projektiosaaminen ja konkreettinen tuotos