3. Oppiaineen hyväksytty suorittaminen

Oppiainearvostellaan sanallisesti (hyväksytty/hylätty).

Hyväksytyn arvosanan kriteerinä ovat:

- Aktiivinen osallistuminen oppikokonaisuuden eri vaiheisiin (suunnittelu,toteutus, raportointi)
- Konkreettinen tuotos ja sen dokumentointi
- Vertais-ja itsearvioinnin suorittaminen