Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin oppimäärä 9. luokalla, 3 vv.

Syyslukukausi
  • Suomalainen yhteiskunta
  • Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet
  • Perhe
  • Hyvinvointivaltio
  • Arjen talous
Kevätlukukausi
  • Työelämä ja yrittäjyys
  • Valtion talous ja globaali talous
  • Vaikuttaminen
  • Suomen hallinnointi ja Euroopan unioni
  • Turvallisuus Suomessa ja maailmassa

Kirja: Forum 9 yhteiskuntaoppi, OTAVA
Arviointi: kokeet + oppitunneilla suoritettu työskentely ja tuotokset. itsearviointi ja vertauspalaute osaltaan tukevat arviointia