Opinto-ohjaus

Ohjauksen järjestäminen

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan,oppimisen valmiuksiaan ja opiskelutaitojaan.Huomiota kiinnitetään myös oppilaiden persoonallisuuden kasvuun ja kehitykseen, itsetuntemuksen ja itsensä arvioinnin kehittymiseen ja sosiaaliseen kypsymiseen.

Ohjaustoiminta jatkuu koko perusopetuksen ajan, vaikka oppilaanohjaus on omana oppiaineenaan vasta perusopetuksen yläluokilla. Kaikilla opettajilla on yhteistyövelvoite koko oppilaan koulunkäynnin ajan. Yhteistyötä tehostetaan erityisesti opiskelun nivelkohdissa.Koulu tekee yhteistyötä vanhempien kanssa myös ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.


Luokkamuotoinen ohjaus

7. luokalla ohjauksen tavoitteena on selvittää oppilaalle uuden koulun käytäntöjä, perehdyttää oppilas yläkoulun käsitteisiin, tuntijakoon ja arviointiin. Oppilaanohjauksessa opiskellaan myös opiskelutekniikkaa ja pyritään vahvistamaan oppimisvalmiuksia ja vuorovaikutustaitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee valinnaisainevalinnat 8.luokkaa varten. Käytössä on koko yläkoulun ajan oppilaanohjauksen oppikirja.

Henkilökohtainen ohjaus

Oppilaanohjaaja haastattelee jokaisen yläkoululaisen 7. luokan aikana. Henkilökohtaisessa ohjauksessa käsitellään yleensä koulunkäynnin sujumista, oppilaan etenemisestä oppiaineissa, arvioidaan hänen opiskelutaitojaan sekä vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Tarvittaessa oppilaanohjaaja ohjaa oppilaan terveydenhoitajalle tai kuraattorille, jos keskusteluissa ilmenee siihen tarvetta.


Työelämään tutustuminen (TET)

Oppilaille järjestetään työelämään tutustumisen jaksoja. Jaksot ovat osa koulun opetussuunitelmaa ja niiden tarkoituksena on lisätä nuorten elinkeinoelämän tuntemusta ja työn arvostusta. Työelämään tutustumisesta pyritään saamaan vinkkejä myös oman elämänuran suunnitteluun.

Ensimmäinen TET-päivä yläkoulussa toteutetaan 7. luokan syksyllä. Oppilas työskentelee 9-13 välisen ajan koulun siistijöiden ja keittäjien kanssa. Näin hän saa tutustua työelämään tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Aikuiset antavat suullista palautetta oppilaalle päivän aikana.

Ohjaus ja yhteistyö kotien kanssa

Oppilaanohjauksen sisällöt ja toimintatavat esitellään alustavasti heti 7. luokkalaisten ryhmäytyspäivän vamhempainillassa ja perusteellisemmin vielä 7. luokkien varsinaisessa vanhempainillassa. Samassa kerrotaan vanhemmille myös yläkoulun tuntijaosta ja arvioinnin perusteista. Asiat löytyvät myös Kuortaneen Yhteiskoulun kotisivuilta. Ennen jokaista TET-jaksoa oppilaanohjaaja tiedottaa koteja käytännöistä ja aikatauluista tiedottein ja Wilman kautta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä