Ks3

Ks3

Tavoitteet:
Opittujen tietojen, taitojen ja tekniikoiden syventäminen ja soveltaminen.
Käsityöprosessin entistä parempi itsenäinen hallinta.
Taloudelliseen, kestävään elämäntapaan ohjaaminen käsityön keinoin.
Yrittelijäisyyden kehittäminen.

Sisältö:
Suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisia käsitöitä täydentäen edellisten kurssien sisältöjä.