Äidinkieli

Huomioita kursseista

Huomioita:

- Sisällöt on merkitty syys- ja kevätlukukausille aiheittain. 
- Asioiden käsittelyjärjestys kurssien sisällä suunniteltavissa yhdessä oppilaiden kanssa.
- Kokeet voivat olla "perinteisiä" yksilökokeita, pari- tai ryhmäkokeita tai suullisia suorituksia.
- Myös keskusteleva / sanallinen arviointipalaute on suotavaa oppilaiden itsearviointia unohtamatta.
- Tekstejä tuotetaan mahdollisuuksien mukaan viestintäteknologiaa hyödyntäen.
- Elokuvia katsotaan ja niistä tehdään tehtäviä eri kursseissa ajan sen salliessa.
- Kirjallisuutta valitaan luettavaksi koulukirjaston lisäksi Kuortaneen kirjastosta.