Koulun yhteistyökumppanit

Oppilaskunnalla on vahva rooli kouluviihtyvyyden, tapahtumien, tilaisuuksien, teemojen ja arkisten toimintatapojen kehittämisessä sekä järjestyssääntöjen päivityksessä.

Koulussa toimii erilaisiin hankkeisiin liittyen ja yhteistyökumppaneiden resursseista riippuen toiminnallisia oppilaskerhoja, jotka kiinnostavat oppilaita ja joille löytyy ammattitaitoisia vetäjiä.

Kouluympäristön turvallisuuden ja viihtyvyyden kehittämiseen panostetaan teemapäivien ja erilaisten yhteisöllisyyttä korostavien tapahtumien avulla.

Tukioppilas-, kummioppilas- ja oppilaskuntatoiminta on aktiivista sekä ylä- että alakoulussa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti yhdessä mm. MLL:n ja seurakunnan sekä muiden kumppanien kanssa.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Jokaisella luokka-asteella järjestetään vanhempaintapaamisia. Niissä käsitellään ko. ikäluokalle tärkeitä lasten ja nuorten opiskeluun, kasvuun ja kehitykseen liittyviä aiheita. Tavoitteena on saada mukaan kaikki huoltajat ja painottaa tilaisuuksien toiminnallisuutta.

Koulutuksellisen tasa-arvon edistämishankkeen kehittämien toimintamallien pohjalta lukuisat yhteistyökumppanit osallistuvat eri luokka-asteiden ryhmäytymispäiviin, vanhempaintilaisuuksiin ja muihin koulun organisoimiin toiminnallisiin tapahtumiin. Kumppaneillamme on oma roolinsa sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Heidän avullaan kehitetään uudenlaista matalan kynnyksen toiminnallista yhteistyötä, joka ulottuu myös koulun ulkopuolelle ja vapaa-aikaan.

Tarvittaessa kutsutaan koolle muitakin luokkakohtaisia tilaisuuksia lukuvuoden mittaan. Aloitteen luokkatilaisuuksista voivat tehdä joko opettajat, oppilashuolto tai vanhemmat. Tällöin käsitellään luokan ajankohtaisia projekteja, hankkeita tai ongelmia. Asiantuntijat valitaan tilaisuuden teeman mukaan.

Wilman kautta saavat huoltajat yksityistä ja henkilökohtaista tietoa luokanopettajilta ja -ohjaajilta oppilaiden koulunkäynnistä. Wilma palvelee kodin ja koulun yhteistyötä molemminpuoleisena kommunikointivälineenä.

Koekalenteri ja tapahtumakalenteri julkaistaan koulun verkkosivuilla huoltajien ja oppilaiden nähtäväksi.

Luokkatoimikunnat toimivat itsenäisesti omien toimintasuunnitelmiensa mukaan.

Neulamäki-tiimi ja "pikkutiimi" jatkavat alueellista yhteistyötään.

Puijo Wolley Juniorit vastaa koulun salin ja muiden tilojen kouluajan ulkopuolisesta käytöstä ja valvonnasta.

Työelämäyhteyksiä ja - tietoutta kehitetään opettajien ja oppilaiden TET-jaksojen avulla.

Koulun merkittävimmistä tapahtumista tiedotetaan ensisijaisesti paikallisissa tiedotusvälineissä (Savon Sanomat, Yle ja muut mediat).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä