Järjestyssäännöt

Neulamäen koulun järjestyssäännöt

Oppilaan oikeudet
Oikeus saada opetusta (PoL 30§)
Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ( PoL29§)

Oppilaan velvollisuudet
Käydä koulu säännöllisesti (PoL 35§)
Suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

KOULUN JÄRJSTYSSÄÄNNÖT

KÄYTTÄYTYMINEN
Ketään ei kiusata, nimitellä tai syrjitä.
Oppilaan tulee käyttäytyä hyvin ja noudattaa koulun aikuisten antamia ohjeita.
Oppitunneilla, välitunneilla, koulun juhlissa sekä muissa tilaisuuksissa
edellytetään hyviä tapoja ja asiallista kielenkäyttöä.

TYÖRAUHA
Oppitunneilla annetaan kaikille työrauha ja noudatetaan koulun aikuisten antamia ohjeita.
Jokainen huolehtii omalta osaltaan turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.
Kännyköitä ja mediasoittimia ei käytetä oppituntien eikä ruokailun aikana.
Välitunneilla ja oppitunnin alkua odotettaessa vältetään meluhaittoja.

OPPITUNNIT
Oppitunneille saavutaan täsmällisesti.
Oppitunneilla keskitytään opetukseen ja opettajan antamien ohjeiden mukaiseen työskentelyyn.

VÄLITUNNIT
Välitunnit vietetään ulkona.
Välitunnin voi viettää sisällä vain 

  • poikkeuksellisen kovalla pakkasella tai erityisen huonolla kelillä
  • pitkällä sisävälitunnilla, jolloin oppilaille on järjestetty ohjelmaa esim. liikuntasalissa
  • oppilaan asioidessa oppilaskunnan kahviossa

Oppilaat saavat poistua koulun alueelta koulupäivän aikana vain luvalla.
Välitunneilla on varottava aiheuttamasta vaaraa toiselle, joten esimerkiksi lumipallojen heittäminen
on kielletty.

RUOKAILU
Kouluravintolassa noudatetaan hyviä tapoja sekä valvojan ja keittiöhenkilökunnan ohjeita.

TUPAKOINTI JA PÄIHTEET
Koulualueella, sen läheisyydessä ja koulun tai oppilaiden järjestämissä tilaisuuksissa on tupakointi ja
päihteiden käyttö sekä hallussapito kielletty. (Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 12 §)

POISSAOLOT
Muihin kuin sairauspoissaoloihin haetaan lupa etukäteen. Oppilas saa poistua kesken koulupäivän vain
luvan saatuaan.

IRTAIMISTO JA TAVARAT
Koulun irtaimistoa ja omaisuutta käsitellään huolellisesti.
Oppilas vastaa aiheuttamistaan vahingoista  vahingonkorvauslain mukaan.
Vahingosta on viipymättä ilmoitettava lähimmälle koulun henkilökuntaan kuuluvalle aikuiselle.

KULKUVÄLINEET
Kulkuvälineet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla. Välitunneilla ajaminen on kielletty.

Liitteet:

Järjestysääntö sitoumus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä