Valinnaiset aineet

Valinnaiset aineet Neulamäen yhtenäiskoulussa

VALINNAISET AINEET

Valinnaisaineen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja oppiaineen opiskelussa kokonaisvaltaisesti. Ohjaus toteutetaan opetussuunnitelman luvussa 7. annettujen toimintamallien ja tavoitteiden mukaisesti. Valinnaisaineiden opiskelu toteutetaan korostaen oppimisen iloa, oppilaan aktiivinen rooli oppimisprosessissa huomioiden. Valinnaisaineen tarkoituksena on edesauttaa oppilasta saavuttamaan pakollisten oppiaineiden tavoitteita ja eheyttää eri oppiaineiden sisältöjä kokonaisuuksiksi. Tämä lisää oppilaan onnistumisen kokemusta koko koulunkäynnin hallinnasta ja on koulunkäynnin yleistä tukea parhaimmillaan. Muita opetussuunnitelmassa mainittuja pedagogisen tuen muotoja voidaan käyttää tarvittaessa.

Arviointi

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin.

Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa


Luokka-asteet 1-6

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset (1h + 2h)

Taide- ja taitoaineiden kursseista päätetään koulukohtaisesti. Ne toteutetaan koulun valintana eli oppilas ei itse niitä valitse. Tunneilla laajennetaan ja syvennetään oppiaineiden peruskurssien sisältöjä. Tavoitteet ja hyvän osaamisen kuvaus määrittyvät opetussuunnitelmasta. Valinnaisaineiden lisätunnit arvioidaan oppiaineen arvioinnin yhteydessä.

Opetus toteutetaan luokanopetuksena, jolloin tunnit pitää ensisijaisesti luokanopettaja. Ryhmien lukumäärä ja koko määräytyvät koulun resurssien mukaan. Opetus voidaan tarvittaessa toteuttaa yhdysluokkaopetuksena

Valinnaiset aineet (2h + 1h)

Viidennellä ja kuudennella luokalla valintoja on tarjolla yhteensä kolme tuntia. Oppilas valitsee kolme erilaista yhden vuosiviikkotunnin kokonaisuutta, joista kaksi käydään viidennellä luokalla ja yksi kuudennella. Valinnat tehdään eri oppiaineisiin. Valinnaisaineiden tunnit pitää ensisijaisesti luokanopettaja.

Ryhmistä toteutuvat eniten valintoja saaneet ja ryhmien lukumäärä riippuu koulun resursseista. Opetus voidaan järjestää myös yhdysluokkaopetuksena. Valinnaisaineet arvioidaan erillisinä, sanallisina arvioina. Arvioinnilla voi olla korottava vaikutus numerona arvioitavaan emoaineeseen.


Luokka-asteet 7-9


Taide- ja taitoaineiden valinnaiset

Neulamäen koulussa tarjotaan taide- ja taitoaineiden valinnaisaineita 8-9 luokilla.

Valittavana on yksi pitkä (2h) kurssi luokille 8-9. Valinta alkaa kahdeksannella luokalla ja jatkuu samana yhdeksännen luokan loppuun.

Lisäksi valittavaksi tarjotaan yksi lyhyt (1h) valinnaisaine kahdeksannelle luokalle. Valinnat tehdään eri taide- ja taitoaineisiin.


Valinnaiset aineet

Koulussamme tarjotaan yksi pitkä (2h) valinnainen aine luokille 8-9. Sen lisäksi on valittava yksi lyhyt (1h) valinnainen aine kahdeksannelle ja yksi lyhyt (1h) valinnainen aine yhdeksännelle luokalle. Valinnat tehdään eri valinnaisaineisiin.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä