Historiaa

Historiallinen katsaus

Savon triviaalikoulu

Viipurissa aikoinaan perustettu Savon ja Karjalan oppilaille tarkoitettu Savon triviaalikoulu siirtyi Savonlinnan, Lappeenrannan ja Mikkelin kautta Rantasalmelle vuonna 1748. Koulu toimi lähes 40 vuotta Jumikkalan kartanon alueella Rantasalmen kirkonkylällä.

Koulun opetus oli ruotsinkielistä. Pääoppiaineina olivat latina, kreikka, uskonnonhistoria ja katkismus. Ylimmän luokan opiskeluun kuului uskontunnustus, maantiede, historia, logiikan alkeet, runousoppi ja retoriikka.

Oppilaiden määrä oli vähimmillään 9 ja enimmillään 35. Useimmat aloittivat 9-12 vuoden ikäisinä. Opiskeluajan pituus vaihteli. Kotona hyvät perustiedot saaneet selviytyivät 2-4 vuodessa; pisimmillään opiskeluaika saattoi kestää 10 vuotta.

Koulun oppilaista melkoinen osa oli pappien lapsia, mutta joukossa oli myös aliupseerien, virkamiesten ja käsityöläisten lapsia. Kouluun tuli harvoin talonpoikain lapsia, ja he saivat tällöin uuden ruotsalais- tai latinalaistyyppisen sukunimen.

Rantasalmen koulusta siirtyi aikanaan Porvoon lukioon useita kymmeniä oppilaita. Lukion jälkeen opiskelu saattoi jatkua Turun yliopistossa. Useimmat oppilaat valmistuivat papeiksi. Koulun merkkihenkilöitä ovat kuuluisa luonnontieteilijä ja löytöretkeilijä Erik Laxman, koko Savon kuuluisa koulumestari Juhana Fredrik Hörning ja kirjailija Juhani Ahon isoisoisä Anders Johan Brofeld. Vuonna 1788 triviaalikoulu muutti Kuopioon.


Kuopion triviaalikoulu

Kuopion Lyseon lukion ensimmäisenä edeltäjänä toimi Kuopion triviaalikoulu vuosina 1788 - 1843. Triviaalikoulun juuret juontavat alkunsa keskiajalla perustetusta Viipurin katedraalikoulusta, joka 1600-luvulla muutettiin triviaalikouluksi.

Vuoden 1843 koulujärjestyksen mukaan triviaalikoulu muutettiin Kuopion yläalkeiskouluksi, jonka ensimmäisenä rehtorina toimi J.V. Snellman.

Kuopion lukio perustettiin 1844 ja se toimi tällä nimellä aina vuoteen 1872. Koulu oli ensimmäinen yliopistoon johtava oppilaitos laajalla Sisä- ja Itä-Suomen alueella.

Kuopion lyseo, 1872 - 1975, perustettiin vuoden 1872 koulujärjestyksen mukaisesti yhtäjaksoiseksi oppikouluksi, jolloin keskikoulua vastaava yläalkeiskoulu ja korkeampaa opetusta antava lukio sulautettiin yhteen. Opetuskieleksi määrättiin suomi. Lyseo oli Savon vanhin oppikoulu.

Jos vuoden 1872 koulujärjestys yhdisti kaksi koulua, niin peruskoulun tulo 1.8.1975 jakoi Lyseon hallinnollisesti kahdeksi kouluksi: Kauppatorin yläasteeksi, peruskoulun osaksi, joka vastaa entistä keskikoulua, ja Kuopion Lyseon lukioksi, joka vastaa entisen oppikoulun lukio-osaa.

Kauppatorin yläasteen nimi muutettiin myöhemmin Kuopion Lyseon yläasteeksi. Kuopion Lyseon yläaste siirtyi syksyllä 1987 vanhasta Lyseosta Neulamäen kaupunginosaan ja sai nimekseen Vuorilammen yläaste.


Vuorilammen yläaste – Neulamäen koulu

Syksyllä 1987 syntyi Vuorilammen yläaste 115-vuotiaasta äidistään, Kuopion lyseosta. Kahden vuoden ajan oppilaat olivat kulkeneet bussilla Lyseoon, joten koulu saattoi heti aloittaa täydellisenä kolmivuotisena yläasteena.

Neulamäessä aloitti syksyllä 2003 toimintansa yhtenäinen peruskoulu, joka antoi perusopetusta vuosiluokille 1-9. Tällöin yhdistettiin Neulamäen ala-aste, Vuorilammen yläaste ja Pihkapolun ala-aste. Pihkapolun koulu toimi vähän aikaa omassa rakennuksessaan vuosiluokkia 1-3 opettavana yksikkönä ja kuului hallinnollisesti Neulamäen kouluun. Syksystä 2018 alkaen yhdistettiin Särkiniemen koulu (luokat 1-4) hallinnollisesti Neulamäen kouluun. Särkiniemen koulun oppilaat siirtyvät viidennestä luokasta alkaen jatkamaan opintojaan Neulamäen yhtenäiskoulussa (luokat 1-9).

Koulun ensimmäisenä rehtorina toimi Osmo Olkkonen vuoden 1989 loppuun asti. Hänen jälkeensä rehtoriksi valittiin Veli-Pekka Tikka, joka hoiti Vuorilammen yläasteen ja sen jälkeen Neulamäen yhtenäiskoulun sekä lopuksi myös Särkiniemen koulun rehtorin tehtäviä kolmen vuosikymmenen ajan. Hän siirtyi eläkkeelle vuoden 2020 karkauspäivänä. Neulamäen ja Särkiniemen koulun rehtorina aloitti 1.8.2020 Erja Kokkonen. Kesäkuun 6. päivänä vuonna 2022 Neulamäen ja Särkiniemen koulun rehtoriksi siirtyi Martti Kettunen Maaninkajärven koulusta.


Neulamäen yhtenäiskoulu

Koulu sijaitsee Neulamäen kaupunginosan palvelukeskuksessa erinomaisten ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien äärellä. Se toimii Neulamäen lähiössä viiden kilometrin päässä Kuopion torilta. Opetusta annetaan vuosiluokille 1 - 9. Yleisopetuksen ryhmiä koulussa on noin 20, minkä lisäksi tulevat vielä pienluokat alakoulun ja yläkoulun oppilaille. Opettajia on kolmisenkymmentä ja muuta henkilöstöä noin 20. Yhtenäiskoulu toimii yhdessä rakennuksessa. Ala- ja yläkoulun oppilaat ovat luontevassa kanssakäymisessä keskenään päivittäin. Monet tilaisuudet ja koulun tapahtumat toteutetaan yhteisesti kaikille luokka-asteille. Koulun hyvin varusteltu piha urheilukenttineen ja lähimetsiköineen tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen välituntitoimintaan. Sijainti Neulamäen lähiön keskellä helpottaa yhteistyötä esimerkiksi seurakunnan, nuoriso- ja vapaa-ajantoimen sekä lähikirjaston kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä