Hankkeet

KOULUN HANKKEET

KOULUTUKSELLINEN TASA-ARVO

1. Perheille suunnattava laaja-alainen kasvatustyön tuki
2. Nuoriso- ja vapaa-ajantoiminnan koordinointi ja järjestäminen
3. Kasvatuksellinen tuki
4. Tehostettu oppilaanohjaus

 

 

PROKOULU - Positiivisesti ryhmässä oppien

  • ProKouluille tarjotaan ratkaisuja työrauhaongelmien ja käyttäytymisen pulmien ennaltaehkäisemiseen sekä ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.
  • Oppilaat saavat enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja toimivien keinojen omaksumisen myötä opettajan työn kuormittavuus vähenee.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla ProKoulu -tutkimuksella selvitetään käyttöön otettujen toimintatapojen vaikuttavuutta.
 

TULEVAISUUDEN PERUSKOULU

Tavoitteena
• Oppimistulosten parantaminen
• Uuden pedagogiikan käyttöönotto
• Toimintakulttuurin uudistaminen
• Keinojen löytäminen oppilaiden kouluviihtyvyyden ja motivaation parantamiseksi
• Pedagogisen johtamisen vahvistaminen

Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi, kehittämiskohteet
  • osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen
  • koulumotivaation ja kouluviihtyvyyden lisääminen
  • oppimisympäristöjen uudistaminen
  • työrauhan edistäminen
  • luovuuteen innostaminen
  • jaksamisen tukeminen
  • oppilaiden kasvun ja kehityksen tukeminen