Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu 29.11.-5.12.

 1.–2.luokat  

Tavoitteet

Kieli- ja kulttuuritietoisuuden lisäämisen ydin on oman ryhmän jäsenten taustoihin tutustuminen. Kaikissa alkuopetuksen luokissa on oppilaita monenlaisista kulttuureista ja eri kielialueilta, joten tutustuminen aloitetaan heidän kulttuuritaustoistaan. Kunnioitetaan erilaisia kulttuureja tutustumalla tapoihin ja esimerkiksi opettelemalla tervehdyksiä monilla kielillä. Tutustutaan sekä oman että muiden kulttuurien perinteisiin, leikkeihin, lauluihin sekä arjessa että juhlassa.  

MOK toteutetaan Matkalla maailman ympäri- teemalla. Oppilaat jaetaan sekaryhmiin, jotka kiertävät eri toimintapisteissä. Toimintapisteissä tutustutaan muiden kulttuurien perinteisiin, leikkeihin ja lauluihin.   


Sisältö

- teemme "maailmanympärysmatkan" tutustumalla pajoissa kaikkiin maanosiin ja niissä tiettyihin maihin
- pajoissa on toiminnallisia tehtäviä, musiikkia, leikkejä, pelejä, askarteluja tai kirjallisuuteen tutustumista eri maanosista
- oppilaille on passi, johon kerätään merkinnät käynneistä eri puolilla maapalloa


Toteutus  
 
- tutustutaan eri maanosiin pistetyöskelyssä, joka toteutetaan 1.-2. -luokkalaisten sekaryhmissä jokaisena päivänä MOK-viikon aikana
- tehdään ja "lähetetään" postikortteja eskarilaisille, 1.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisille
- järjestetään yhteinen itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus, johon myös eskarit on kutsuttu
- Käytetään lähikirjaston palveluita tukemaan kirjallisuuden tuntemusta ja kielitietoisuuden vahvistamista

Arviointi 

 • Jatkuva arviointi koko projektin ajan 
 • Keskiössä vertaisarviointi  

 3. luokat

Tavoitteet

Tavoitteena on tutustua suomen kieleen ja murteisiin sekä kulttuuriin ja tapoihin eri puolilla Suomea. Lisäksi tutustumme oman luokkayhteisön erilaisiin kulttuuri- ja kielitaustoihin. Lähialueiden kieliin tutustumista.

Sisältö 

 • Tutustuminen Suomen eri alueisiin ja niiden ominaispiirteisiin
 • Perinneleikit liikunnassa
 • Suomen kielen muuttuminen
 • Suomalaiset merkkihenkilöt
 • Maakuntalaulut
 • Oman luokkayhteisön kulttuurit
 • Suomen sää
 • Tervehdykset ja onnittelut lähialueiden kielillä

Toteutus 

 • Tehdään tervehdystekstejä koulun seinille eri kielillä
 • Tehdään ryhmätyö Suomen eri alueista ja niiden paikalliskulttuureista, paikoista ja murteista sekä merkkihenkilöistä
 • Tutustutaan Suomen maakuntalauluihin
 • Tutustutaan vanhoihin aikakausi- ja sanomalehtiin
 • Tehdään isänpäiväkortti, jonka yhteydessä tutustutaan myös eri maiden onnitteluteksteihin ja lippuihin
 • Sääpäiväkirja

Arviointi 

 • Jatkuva arviointi
 • Vertaisarviointi

4. luokat: Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu (vko 44) (kopio)

Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu –monialaisessa oppimiskokonaisuudessa neljänsillä luokilla tutustutaan Pohjoismaihin ja Baltian maihin sekä niiden kulttuuriin. Oppilaat tekevät ryhmissä viikon teemaan liittyviä tehtäviä digitaalisessa oppimisympäristössä. Mok-viikon tuotoksina syntyviä matkailuesitteitä tulee esille ympäri koulua muiden nähtäväksi info-tv:n kautta.

Tavoitteena on myös tutustua luokkatasoilla olevien oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustoihin.

Englannin tunneilla aiheena on Grand Tour of London ja kielikylpy saksan kieleen.

Tavoitteet:

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

L4 Monilukutaito

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.

MOK-viikon arviointi toteutetaan itse- ja vertaisarvioinnin keinoin.

4. luokat: Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu (vko 44)

Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu –monialaisessa oppimiskokonaisuudessa neljänsillä luokilla tutustutaan Pohjoismaihin ja Baltian maihin sekä niiden kulttuuriin. Oppilaat tekevät ryhmissä viikon teemaan liittyviä tehtäviä digitaalisessa oppimisympäristössä. Mok-viikon tuotoksina syntyviä matkailuesitteitä tulee esille ympäri koulua muiden nähtäväksi info-tv:n kautta.

Tavoitteena on myös tutustua luokkatasoilla olevien oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustoihin.

Englannin tunneilla aiheena on Grand Tour of London ja kielikylpy saksan kieleen.

Tavoitteet:

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

L4 Monilukutaito

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.

MOK-viikon arviointi toteutetaan itse- ja vertaisarvioinnin keinoin.

5.lk Kulttuuri-ja kielitietoinen koulu vko 44

Tavoitteet
 - oppilaan oman kielitaidon kehittyminen
 - omaan kielenkäyttöön huomion kiinnittäminen
 - itsensä ja oman kulttuurinsa arvostaminen
 - tutustuminen erilaisiin kulttuureihin (erityisesti Suomessa asuviin kielivähemmistöihin)
 - oppilaan suvaitsevaisuuden ja ennakkoluulottoman suhtautumisen vahvistaminen itselle vieraisiin ihmisiin ja heidän kulttuureihinsa

Sisällöt
 - oman luokan uutislähetys
 - murteisiin ja kansalliskirjallisuuteen tutustumista
 - kieli- ja kulttuurikylpyä muutamiin Euroopan maihin
 - globaalit liikuntaleikit
 - lauluja ja rytmejä eri maista

Toteutus
- järjestetään omissa luokkaryhmissä
- oppilaat kiertävät eri opettajien pajoissa
- videon tekeminen
- ryhmätyöt
- tiedon etsintää tietokirjasta
- Kahoot tai muu vastaava tietokilpailu

Arviointi
 - toteutetaan jatkuvana arviointina koko projektin ajan itsearviointina ja vertaisarviointina. 


 

 

6 lk Kieli-ja kulttuuritietoisuus vk 44

Kuudensien luokkien MOK-viikkojen tavoitteena on oman kielitaidon kehittyminen, omaan kielenkäyttöön huomion kiinnittäminen, itsensä ja oman kulttuurinsa arvostaminen, tutustuminen erilaisiin kulttuureihin sekä oppilaan suvaitsevaisuuden ja ennakkoluulottoman suhtautumisen vahvistaminen itselle vieraisiin ihmisiin ja heidän kulttuureihinsa.

Työtapoina käytämme asiantuntijavierailijoita ja esitelmän tekoa eri maista (powerpoint, clips, kirjallinen esitelmä). Kielten tunneilla huomioimme kielellistä osaamista (niin oman äidinkielen asiallista käyttämistä kuin myös vieraan kielen hallitsemista). Käsittelemme viikon aikana myös eri maiden musiikkia ja matematiikassa pureudumme eri kulttuureista tehtyihin matemaattisiin ongelmiin.

Koulumme liikuntapainotus näkyy myös MOK-viikolla. Tutustumme liikunnassa eri maiden lajeihin ja viikon kruunaa Kuopion Steelersin (amerikkalainen jalkapallo) pitämä lajihetki Lippumäen pallohallissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä