Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelma

OPS 2016

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Uusi opetussuunnitelma otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuosiluokkien 1 - 6 osalta 1.8.2016. Ainoana poikkeuksena tästä lukuvuonna 2016 – 2017 on, että 6. luokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa Valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 mukaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Ennen uuden opsin mukaista tuntijakoa käytössä on valtioneuvoston asetukseen 20.12.2001 perustuva tuntijako.