Jynkän koulu

Ajankohtaista

Koulumme päivärytmi

8.00 - 8.45 oppitunti 8.45 - 8.50 siirtymävälitunti 8.50 - 9.35 oppitunti 9.35 - 10.00 pitkä välitunti 10.00 - 10.45 oppitunti, ruokailu 10.45 - 11.45 oppitunti, ruokailu 11.45 - 12.15 pitkä välitunti 12.15 - 13.00 oppitunti 13.00 - 13.15 ...

Sometuntien materiaali

Helmi Korhonen Nuorten Palvelusta piti oppilaille sometunteja ja puhui vanhemmille aiheesta vanhempainillassa. Liitteenä on esite vanhemmille lasten ja nuorten somemaailmaan ja pelaamiseen liittyen.

Jynkän koulu


ON ILO OPPIA YHDESSÄ!

Jynkän koulussa on 21 opetusryhmää lukuvuonna 2019-2020. Koulumme on noin 440 oppilaan ja yli 40 aikuisen työyhteisö. Opiskelemme upouudessa Jynkän koulussa.

Koulumme toimintaa sävyttää Meidän Koulu -ajatus. Koulussamme kaikkien on miellyttävä työskennellä. Koulumme jokainen aikuinen on kasvattaja, ohjaaja ja opastaja. Opetussuunnitelman teema: "ON ILO OPPIA YHDESSÄ" pyritään toteuttamaan koko työyhteisön kanssa.

Koulumme liikuntapainotteisuus alkoi vuonna 1984 ja se on ollut osana koulumme kasvatustehtävää. Liikuntakasvatuksen avulla olemme voineet tukea oppilaiden positiivista kasvua kohti aikuisuutta sekä tarjota liikuntaa harrastaville oppilaille mahdollisuus monipuoliseen taitojensa kehittämiseen ja kilpailutoimintaan paikallisella, kansallisella ja jopa kansainvälisellä tasolla.

Koulussamme toimii vanhempainyhdistys Jykevä. Vanhempainyhdistys tukee rahallisesti koulun toimintaa ja järjestää erilaisia tapahtumia. Koulun ja kotien yhteinen näkemys opetuksen kehittämisestä on lisännyt oppilaissa vastuuta omasta työstä, kavereista ja yhteisestä omaisuudesta.