Jynkän koulu

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus

Oppivelvollisuusikäisille annettava opetus on lainsäädännön mukaan lähiopetusta. Etäopetusta voidaan antaa riskiryhmiin kuuluville oppilaille sekä väliaikaisesti akuutin koronavirusepidemian ajan sellaisille oppilaille, jotka ovat perustellusti poissa opetuksesta perheenjäsenensä terveydentilan vuoksi. Poissaolon myöntämisen sijasta oppilaalle voidaan tehdä päätös perusopetuslain 18 §:n mukaisista erityistä opetusjärjestelyistä, jolloin oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslainsäädännöstä osittain poiketen, esimerkiksi etäopetuksena. Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä voidaan tehdä myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Tällöin päätöksessä määritellään, miltä osin siinä poiketaan oppilaan erityisen tuen päätöksestä määräajaksi.

Perusopetuslain 18 §:n mukaisen päätöksen teossa tarvitaan lääkärin arviota.

Ajankohtaista

Koulupäivän ja koulumatkan vakuutus

Kuopion kaikki koululaiset on vakuutettu Pohjola-vakuutuksessa ja tapaturman sattuessa koulumatkan aikana tai koulupäivän aikana tulee koululaiset ohjata Pohjola Sairaalaan. Pohjolan Sairaalan terveysmestarit auttavat ja antavat selkeät ohjeet ja...

Koulumme päivärytmi

8.00 - 8.45 oppitunti 8.45 - 8.50 siirtymävälitunti 8.50 - 9.35 oppitunti 9.35 - 10.00 pitkä välitunti 10.00 - 10.45 oppitunti, ruokailu 10.45 - 11.45 oppitunti, ruokailu 11.45 - 12.15 pitkä välitunti 12.15 - 13.00 oppitunti 13.00 - 13.15 ...

Sometuntien materiaali

Helmi Korhonen Nuorten Palvelusta piti oppilaille sometunteja ja puhui vanhemmille aiheesta vanhempainillassa. Liitteenä on esite vanhemmille lasten ja nuorten somemaailmaan ja pelaamiseen liittyen.

Jynkän koulu


ON ILO OPPIA YHDESSÄ!

Jynkän koulussa on 21 opetusryhmää lukuvuonna 2019-2020. Koulumme on noin 440 oppilaan ja yli 40 aikuisen työyhteisö. Opiskelemme upouudessa Jynkän koulussa.

Koulumme toimintaa sävyttää Meidän Koulu -ajatus. Koulussamme kaikkien on miellyttävä työskennellä. Koulumme jokainen aikuinen on kasvattaja, ohjaaja ja opastaja. Opetussuunnitelman teema: "ON ILO OPPIA YHDESSÄ" pyritään toteuttamaan koko työyhteisön kanssa.

Koulumme liikuntapainotteisuus alkoi vuonna 1984 ja se on ollut osana koulumme kasvatustehtävää. Liikuntakasvatuksen avulla olemme voineet tukea oppilaiden positiivista kasvua kohti aikuisuutta sekä tarjota liikuntaa harrastaville oppilaille mahdollisuus monipuoliseen taitojensa kehittämiseen ja kilpailutoimintaan paikallisella, kansallisella ja jopa kansainvälisellä tasolla.

Koulussamme toimii vanhempainyhdistys Jykevä. Vanhempainyhdistys tukee rahallisesti koulun toimintaa ja järjestää erilaisia tapahtumia. Koulun ja kotien yhteinen näkemys opetuksen kehittämisestä on lisännyt oppilaissa vastuuta omasta työstä, kavereista ja yhteisestä omaisuudesta.