Kurssiselosteet

S2-lukiokurssit

PAKOLLISET KURSSIT (1 – 5)
S21 Tekstit ja vuorovaikutus
Kerrataan suomen kielen keskeiset rakenteet. Tutustutaan tekstilajeihin. Harjoitellaan tekstikokonaisuuden rakentumista. Katso kurssin Peda.net-aineistoja tästä.

S22 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Tutustutaan suomen kielen ominaispiirteisiin. Vakiinnutetaan suomen kielen rakenteita. Harjoitellaan aineiston pohjalta kirjoittamista.

S23 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Harjoitellaan tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.

S24 Tekstit ja vaikuttaminen
Syvennetään kielen perusrakenteiden hallintaa. Opitaan ymmärtämään erilaisia tekstejä, syvennetään kriittistä lukutaitoa ja tarkastellaan tekstien välittämiä arvoja.

S25 Teksti ja konteksti
Tarkastellaan erilaisia tekstejä, niiden piirteitä ja konteksteja.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT (6 - 9)
S26 Nykykulttuuri ja kertomukset

S27 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
Opiskelija syventää puhe- ja vuorovaikutustaitojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

S28 Kirjoittamistaitojen syventäminen
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä.

S29 Lukutaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä.

PAIKALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT (10 - 14)
10 – 14 Sanasto vahvaksi – kieli varmaksi
Kursseilla opiskellaan eri tieteenalojen, kuten esim. biologian ja historian, sanastoa vaativien artikkeleiden pohjalta. Samalla vahvistetaan kielen rakenteita kertaamalla keskeisiä kielen piirteitä. Pääpaino on kirjoitetussa kielessä, jolloin lauseenvastikkeet ja nominaalimuodot tulevat tutuiksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä