Huoltajalle

Oppivelvollisuuden laajentuminen

Oppivelvollisuuden laajentumisen vuoksi Kouvolan kaupungissa 17-vuotta täyttäneet alaikäiset peruskoulun päättötodistusta vailla olevat nuoret opiskelevat Kouvolan iltalukion aikuisten perusopetuksessa päättötodistuksen saamiseen asti tai siihen asti, että he täyttävät 18 vuotta. Aikuisten perusopetuksessa on tähänkin asti saattanut opiskella alaikäisiä, mutta nyt heidän määrä on lisääntynyt.

Mikä on huoltajan vastuu oppivelvollisuuden suorittamisen valvonnassa?

Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden (OVL 9 §). Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö tämän velvollisuuden, hänet voidaan tuomita oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönnistä sakkorangaistukseen (OVL 22 §). Valvontavastuun laiminlyönnin arvioinnissa otetaan huomioon huoltajan tosiasialliset mahdollisuudet valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, kuten oppivelvollisen ikä ja itsenäinen asuminen.

Mahdollisissa oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyöntitapauksissa opetuksen tai koulutuksen järjestäjä taikka asuinkunta voi tehdä ilmoituksen poliisille. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä voi myös tehdä asiasta lastensuojelulain mukaisen lastensuojeluilmoituksen, jonka perusteella lastensuojeluviranomaiset päättävät tarvittavista toimenpiteistä. Mahdollisen sakon tuomitsee yleinen tuomioistuin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä