Ruotsi

Ruotsin kurssit Kouvolan iltalukiossa

Kouvolan iltalukiossa voit opiskella lukion ruotsin kursseja, lukioon valmentavan kurssin ja verkkokursseja. Lisäksi on tarjolla perusasteen ruotsia.
bridge-bracket-753667__180.jpg

Tervetuloa opiskelemaan ruotsia!

MIKSI RUOTSIN KIELTÄ?

1) ruotsi = hyötyruotsi

- Suomi on osa Pohjolaa. Suomella on tiivis yhteys muihin Pohjoismaihin niin henkisesti, taloudellisesti kuin kulttuurisestikin. Euroopan unionissa ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä Pohjoismaat toimivat usein yhdessä. Pohjoismaat ovat myös kansainvälisesti tunnettu brändi.

2) ruotsi = mahdollisuus

- Kielitaito sekä molempien kansalliskieltemme osaaminen yhdistää kieli- ja kulttuuriryhmiä maassamme. Maamme kansalliskielet ovat yhteinen perintömme ja kulttuurinen voimanlähde.
- Suomessa ruotsin kielen ja kulttuurin mahdollisuudet ovat helposti hyödynnettävissä kielen opiskelussa.

3) ruotsi = työmarkkinakieli

- Ruotsi on Suomen tärkein vientimaa. Yritysjohtajien mukaan ruotsi on toiseksi tärkein rekrytointikriteeri kielitaidon osalta englannin jälkeen (2010).
- Uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle avautuu parhaillaan myös Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla, joissa matkailuelinkeinot, kaivosteollisuus ja mm. merenkulku tarjoavat suomalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia.
- Ruotsin kielen taitoa tarvitaan monissa tehtävissä julkisella sektorilla (kunta- ja valtiotyönantajat).

4) kielitaito = luo tasa-arvoa

- Mahdollisuus opiskella molempia kansalliskieliä takaa kansalaisille tasavertaiset mahdollisuudet työmarkkinoilla. On tärkeää, että emme sulje keneltäkään mahdollisuutta ja oikeutta oppia maamme molempia kansalliskieliä.
- Kielet avaavat ovia maailmalle!

(Svenska nu -verkoston tiedotetta mukaillen)

nordic-flags-1179179__180.png

Ruotsin kielen merkitys Prezi-esitys ruotsin kielen merkityksestä.