Ortodoksinen uskonto

Tervetuloa!

Tervetuloa ortodoksisen uskonnon sivulle.

https://peda.net/id/b1d00beebf1

Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam (UO1)


Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta
 • tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen
 • ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäiset suhteet historiassa ja nykypäivänä
 • tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piirteet, niiden kulttuuriperintöä ja vaikutusta erityisesti idän kristillisyyteen ja yhteiskuntaan
 • tietää kristinuskon synnyn ja kehittymisen keskeiset vaiheet
 • ymmärtää kristillisen kirkon jakaantumiseen ja vapaiden suuntien syntyyn vaikuttaneet syyt sekä tunnistaa niiden tunnuspiirteitä
 • osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista asioista uskontojen näkökulmasta
 • tunnistaa eri katsomusten merkityksen yksilön tämän päivän arjessa ja työelämässä.

 

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
 • Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet
 • pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
 • Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa
 • kristillisen kirkon jakaantuminen
 • katolinen kirkko ja protestantismin synty
 • Luther ja Pohjoismaat
 • vapaat kristilliset suunnat
 • uskonnottomuusOrtodoksisuus maailmassa (UO2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • tietää ortodoksisen kirkon apostolisen perinteen
 • tunnistaa kirkon opettajien merkityksen kirkon perinteessä
 • tuntee ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset ja eettisen ajattelun perustan
 • osaa tarkastella ortodoksisen kirkon merkitystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
 • perehtyy ortodoksisuuden ja sen käytänteiden erityispiirteisiin
 • tuntee askeesin ja luostarilaitoksen syntyyn vaikuttaneet historialliset tekijät
 • tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja idän kirkon eri suuntauksia
 • ymmärtää ortodoksisen kirkon hallintorakenteen kehittymistä ja nykyistä toimintaa
 • perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin
 • tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin.
Keskeiset sisällöt
 • kristillisen kirkon laajeneminen
 • patriarkaatit ja paikalliskirkot
 • orientaaliset kirkot
 • askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskunnallinen merkitys
 • ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja kirkon suurien opettajien kautta
 • ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus
 • ortodoksinen tapakulttuuri
 • Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maailma
 • Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt
 • ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä