Historia

Opettajat

Historiaa opettavat Niki Helenius (iltaopetus, verkkokurssit) ja Kaisa Spies


Verkkokurssille?
Verkossa voit opiskella uuden opetussuunnitelman ensimmäisen moduulin HI1 ja vanhan opetussuunnitelman (2016) kurssit HI1, HI2, HI3, HI4, HI5, HI6 ja HI7.  Voit aloittaa kurssin opiskelun missä jaksossa haluat. Kiinnostuitko? Lähetä Wilma-viesti tai sähköpostia opettaja Niki Heleniukselle.

Historian kurssit Kouvolan iltalukiossa


UUSI Opetussuunnitelma 2021

Pakollinen kurssi

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia
Sisältö: Kurssilla tarkastellaan ihmisen taloudellista toimintaa esihistoriasta nykypäivään ja tutkitaan, mikä rooli ympäristöllä on yhteiskuntien kehityksessä. Monipuolisia lähdeaineistoja käyttämällä pyritään kehittämään historian taitoja ja ymmärrystä. Kurssin tavoitteena on hahmottaa historian suuria linjoja.

VANHA opetussuunnitelma 2016
PAKOLLISET KURSSIT (1 – 2)


HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
Sisältö: Kurssilla tarkastellaan historiallisia ilmiöitä pitkällä aikavälillä sekä yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä.

HI2 Itsenäisen Suomen historia
Sisältö: Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykypäivään.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT (3 – 6)


HI3 Kansainväliset suhteet
Sisältö:Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan historiaan erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmasta. Politiikan ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia tarkastellaan erityisesti 1900-alusta nykypäivään.

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
Sisältö: Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi
Sisältö: Kurssilla tarkastellaan Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat
Sisältö: Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa.

PAIKALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI (HI7)


HI7 Historian abikurssi
Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion historian oppimäärää ja valmistaudutaan historian yo-kokeisiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä