Matematiikka

Matematiikan opiskelu lukiossa


Lukiossa opiskellaan joko pitkää tai lyhyttä matematiikkkaa.

Lyhyt matematiikka:

  • pakolliset opintojaksot: MAY1 ja MAB2-MAB7
  • valinnaiset opintojaksot (valtakunnalliset ja paikalliset): MAB8-MAB11


Pitkä matematiikka:
  • pakolliset opintojaksot: MAY1 ja MAA2-MAA9
  • valinnaiset opintojaksot (valtakunnalliset ja paikalliset): MAA10-MAA15Lukion matematiikan opiskelussa korostuvat seuraavat asiat:

  • Oman vastuun ottaminen: Opintojaksot ovat laajoja, joten opiskelijan tulee tiedostaa, että säännöllinen opiskelu, kotitehtävien tekeminen ja turhien poissaolojen välttäminen on perusedellytys opintojaksojen sisältöjen oppimiseen.

  • Opintojaksojen suorittaminen edellyttää oppiskelijalta läsnäoloa oppitunneilla sekä aktiivista osallistumista: yhteistyötä toisten opiskelijoiden kanssa, tehtävien ja muistiinpanojen tekemistä sekä keskittymistä opiskeltavaan asiaan. Jos opiskelija joutuu olemaan poissa oppitunnilta, hänen on selvitettävä tunnilla käydyt asiat ja opiskeltava ne itsenäisesti.
  • Arvioinnissa huomioidaan oppituntien aikana kertynyt jatkuva näyttö, opintojaksoon liittyvät harjoitustyöt sekä koesuoritus.

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Opiskeltavaksi valitun matematiikan oppimäärän vaihtaminen (pitkä -> lyhyt tai lyhyt -> pitkä) tapahtuu opinto-ohjaajien kautta ja vaatii myös huoltajan luvan. Jo suoritettuja matematiikan opintojaksoja voidaan lukea toisen oppimäärän mukaisiin opintojaksoihin. Lisätietoa opintojaksojen vastaavuukista pitkän ja lyhyen matematiikan välillä saat opinto-ohjaajilta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä