Venäjä

VEB2.6/VEB3.8

LOPS:
Yhteinen maapallomme (VEB26)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Venäjän kurssit

Tervetuloa opiskelemaan venäjää! Добро пожаловать на курсы русского языка!

Lukion kursseilla käytäme oppikirjoina  Ponjatno -sarjan kirjoja:

Ponjatno! 1

Ponjatno! 1Lukion B3-venäjää

Kirsi Allén, Tatiana Batanina, Hanna-Maaria Luoto & Liisa Partonen

Ponjatno! 1 kattaa lukion kolme ensimmäistä kurssia.Niiden pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Puhumisen, lukemisen, ääntämisen, kuuntelemisen ja kirjoittamisen lisäksi opitaan venäjän kielen rakenteita sopivissa yhteyksissä sekä Venäjän maantuntemusta ja kulttuuria. Rakenteista opitaan mm. yksikön sijamuodot ja verbien perustaivutukset.

Jokaisen kurssin alussa on kurssikohtainen opetussuunnitelmateksti sekä Ponjatno!-kirjan kurssikuvaus. Sarjan kappaleissa keskitytään aina yhteen Venäjän kaupunkiin. Alussa on ensin kaupungin esittely ja myöhemmin kaupunki- sekä Интере́сно!-osioissa annetaan kaupungista vielä lisätietoa. Pääkaupunkeja Moskovaa ja Pietaria esitellään laajemmin kuin muita kaupunkeja.

Ponjatno! 2Lukion B3-venäjää

Kirsi Allén, Tatiana Batanina, Hanna-Maaria Luoto & Liisa Partonen

Ponjatno!-sarja on lukion B3-venäjän oppimateriaali. Oppikirjojen lisäksi sarjaan kuuluvat opettajan oppaat, äänitteet, arviointimateriaalit ja verkkotehtävät.

Oppikirjan avulla harjoitetaan edelleen puhevalmiuksia sekä muita kielen osa-alueita. Oppikirjassa jatketaan myös tutustumista Venäjän eri alueisiin ja kulttuuriin. Tällä kertaa keskitytään Pohjois-Venäjän, Keski-Venäjän sekä Etelä-Venäjän kaupunkeihin. Kielitietoasioista kerrataan sijamuodot ja otetaan adjektiivit sekä monikot mukaan taivutuksiin. Verbien käyttöä syvennetään ja opetellaan mm. aspektien käyttöä, liikeverbejä sekä konditionaalia ja imperatiivia.

 

 

 Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä