Karhulan lukio

Lakkiaisharjoitus ja lakkiaisjuhla

Lakkiaisten harjoitukset kaikille lakitettaville perjantaina 31.5. klo 15.00 salissa. Lakit mukaan ( sisäpuolelle kannattaa kirjoittaa nimi). 

Lakkiaiset Karhulan lukion salissa 1.6.2019 klo 10.00

Ylioppilaat paikalle klo 9.30

Opiskelupaikan vastaanottaminen Karhulan lukiosta ja kurssivalintojen vieminen Wilma-ohjelmaan

Karhulan lukioon hyväksytyt opiskelijat vievät ensimmäisen lukuvuoden kurssivalinnat Wilmaan Opintokeskus Karhun (Ratakatu 14) atk-luokassa (227) seuraavasti:

ma 17.6. klo 9 (Helilän koulusta hakeneet)
ma 17.6. klo 12 (muilta yläkouluilta kuin Karhulasta hakeneet)
ti 18.6. klo 9 (Karhulan koulusta hakeneet)

Jos opiskelijalla on käytettävissään oma kannettava tietokone, se kannattaa ottaa mukaan. 

Opiskelupaikka otetaan vastaan toimittamalla alkuperäinen peruskoulun päättötodistus Karhulan lukion kansliaan, joka toimii kesän ajan Opintokeskus Karhussa, viimeistään ti 18.6. klo 13.

Karhulan lukio


karhula-kulma.jpg


Karhulan lukio on hyviä tuloksia saavuttanut yleislukio, joka tarjoaa laajan yleissivistävän perustan jatko-opintoihin, elämään ja aikuisuuteen. Lukiossamme voi halutessaan painottaa opiskeluaan  matemaattis-teknologisella linjallayrittäjyyslinjalla sekä urheilijakoulutuksessa.

Lukiomme kuuluu Yrittäjyyslukioiden verkostoon ja on mukana mm. Digitreenari-, Lukiot työelämään -, Uusi lukio - sekä Uskalla kokeilla -hankkeissa

Kansainvälinen toimintamme on vireää. Karhulan lukion Nuori yrittäjyys - projektin opiskelijat tekivät keväällä 2018 opintomatkan Espanjaan, ja tänä lukuvuonna espanjalaisen ystävyyskoulun opiskelijat puolestaan vierailevat lukiossamme. Matematiikan opiskelijat lähtevät opintomatkalle Italiaan. Lisäksi syksyllä toteutuu robotiikan opintomatka Hollantiin ja keväällä CERN-opintoviikko.

Oman lukion opetustarjontaa täydentävät myös mahdollisuus opiskella yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi Lappeenrannan Teknillisessä yliopistossa, sekä mahdollisuus suorittaa kansainvälisen liiketoiminnan  Claned-kursseja. Yrittäjyyslinja tekee yhteistyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kanssa. Työelämätietous karttuu laajassa yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä TET-päivinä.

Kotkan kaupunkistrategian arvot reiluus, rohkeus ja rakkaus toteutuvat luontevasti koulun arjessa.