Karhulan lukio

Onnea uusille ylioppilaille

Anttila Milla
Caudron Maxime
Ensola Konsta
Kääriä Sara
Palviainen Benjamin
Riihelä Veera
Sihvonen Samuel
Ukkola Anna

Lakkiaisjuhlaa vietetään Karhulan lukion auditoriossa torstaina 5.12. klo 13.00 alkaen. Valmistujia pyydetään saapumaan lakit mukanaan paikalle klo 12.30.
Lakki.jpg

Karhulan lukio


karhula-kulma.jpg


Karhulan lukio on hyviä tuloksia saavuttanut yleislukio, joka tarjoaa laajan yleissivistävän perustan jatko-opintoihin, elämään ja aikuisuuteen. Lukiossamme voi halutessaan painottaa opiskeluaan  matemaattis-teknologisella linjallayrittäjyyslinjalla sekä urheilijakoulutuksessa.

Lukiomme kuuluu Yrittäjyyslukioiden verkostoon ja on mukana mm. Liikkuva lukio, Lukiouudistus, Tutor-opettaja sekä Skilloon -hankkeissa

Kansainvälinen toimintamme on vireää. Esimerkiksi Nuori yrittäjyys - projektin opiskelijat tekevät huhtikuussa 2020 yrittäjyys- ja kulttuurimatkan Espanjaan ja ranskan opiskelijat matkaavat Pariisiin kieli- ja kulttuurimatkalle huhti-toukokuussa. Matemaattis-teknologisen linjan opiskelijat puolestaan lähtevät opintomatkalle Italiaan ja yrittäjyyslinja vierailee Virossa Tallinnan yliopistossa. Keväällä saksalaisen Katharineum-lukion opiskelijoita ja opettajia saapuu Karhulaan.

Oman lukion opetustarjontaa täydentävät myös mahdollisuus opiskella yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi Lappeenrannan Teknillisessä yliopistossa, sekä mahdollisuus suorittaa kansainvälisen liiketoiminnan  Claned-kursseja. Korkeakouluyhteistyötä tehdään myös Aalto-yliopiston, Turun ja Jyväskylän yliopistojen sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kanssa. Työelämätietous karttuu laajassa yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä TET-päivinä.

Kotkan kaupunkistrategian arvot reiluus, rohkeus ja rakkaus toteutuvat luontevasti koulun arjessa.