Karhulan lukio

Karhulan lukio


karhula-kulma.jpg


Karhulan lukio on hyviä tuloksia saavuttanut yleislukio, joka tarjoaa laajan yleissivistävän perustan jatko-opintoihin, elämään ja aikuisuuteen. Lukiossamme voi halutessaan painottaa opiskeluaan  matemaattis-teknologisella linjallayrittäjyyslinjalla sekä urheilijakoulutuksessa.

Lukiomme kuuluu Yrittäjyyslukioiden verkostoon ja on mukana mm. Digitreenari-, Lukiot työelämään -, Uusi lukio - sekä Uskalla kokeilla -hankkeissa.

Kansainvälinen toimintamme on vireää. Karhulan lukion Nuori yrittäjyys - projektin opiskelijat tekivät keväällä 2018 opintomatkan Espanjaan, ja tänä lukuvuonna espanjalaisen ystävyyskoulun opiskelijat puolestaan vierailevat lukiossamme. Matematiikan opiskelijat lähtevät opintomatkalle Italiaan. Lisäksi syksyllä toteutuu robotiikan opintomatka Hollantiin ja keväällä CERN-opintoviikko.

Oman lukion opetustarjontaa täydentävät myös mahdollisuus opiskella yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi Lappeenrannan Teknillisessä yliopistossa, sekä mahdollisuus suorittaa kansainvälisen liiketoiminnan  Claned-kursseja. Yrittäjyyslinja tekee yhteistyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kanssa. Työelämätietous karttuu laajassa yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä TET-päivinä.