Hae opiskelijaksi meille!

Opiskelijavalinta ja aloituspaikat

Karhulan lukio on hyviä tuloksia saavuttanut yleislukio, joka tarjoaa laajan yleissivistävän perustan jatko-opintoihin, elämään ja aikuisuuteen. Lukiossamme on yleislinjan ohella mahdollisuus opiskella seuraavin painotuksin:

OPISKELIJAVALINTA

Karhulan lukioon haetaan yhteishaun kautta. Kevään 2022 hakuaika alkaa 22.2.2022 klo 8.00 ja päättyy 22.3.2022 klo 15.00. Yhteishaku tapahtuu sähköisesti uudessa Opintopolussa osoitteessa https://opintopolku.fi/konfo/fi/.

Karhulan lukion yhteishakukoodi on 1280. Matemaattis-teknologisen linjan linjakoodi on 0108, Yrittäjyyslinjan 533.

Urheilijakoulutukseen haetaan samaan aikaan yhteishaun kanssa erillisellä hakemuksella liitteineen. Lisätietoja urheilijakoulutuksesta ja siihen hakemisesta saat osoitteesta www.kotkankoulut.fi/urheiluakatemia.


ALOITUSPAIKAT

Karhulan lukion yleislinjalla on 109 aloituspaikkaa, Matemaattis-teknologisella linjalla 20 ja Yrittäjyyslinjalla 15 paikkaa. Kiinteää keskiarvorajaa ei ole asetettu, vaan se muodostuu vuosittain hakijoiden keskiarvojen perusteella, mikäli aloituspaikat täyttyvät.

Viime vuosina Matemaattis-teknologisen linjan keskiarvoraja on vaihdellut 8.5:n ja 9.0:n välillä. Yrittäjyyslinjan keskiarvoraja on ollut n. 7.5.


VALINNAISTEN OPINTOJEN ENNAKKOVALINNAT

Jotta osaamme perustaa sopivan määrän valinnaisaineryhmiä tuleville ykkösille, tarvitsemme alustavaa tietoa siitä, mistä valinnaisista opintojaksoista meille hakevat ovat kiinnostuneet. Pyydämme kaikkia Karhulan lukioon ykkösvaihtoehtona hakevia täyttämään alla olevat lomakkeet, joiden avulla näitä valintoja kartoitamme.

1. paperinen ainevalintakortti (täytetty ainevalintakortti palautetaan omalle yläkouluopolle, opot toimittavat ainevalintakortit lukiolle 29.3.2022 mennessä) (ainevalintakortin täyttöohje)

2. sähköinen ennakkovalintalomake
(lomake täytetään paperiseen ainevalintakorttiin tehtyjen suunnitelmien pohjalta 22.3.2022 mennessä, vaatii kirjautumisen O365:een, joten vain kotkalaisista peruskouluista hakevat täyttävät!) (Huom! Lomakkeen vastausaikaa on jatkettu ke 30.3. klo 15.00 saakka!)

Ennakkovalintojen tekoon ohjeistetaan yläkoulun oppilaanohjauksen tunneilla, lisäksi valintoja on hyvä pohtia kotona yhdessä huoltajan kanssa. Valintoja kannattaa hahmotella ensin paperiselle ainevalintakortille, jonka pohjalta täytetään sähköinen ennakkovalintalomake. Ainevalintakorttien täyttämisessä on hyvä käyttää apuna opintojaksokuvauksia, jotka löytyvät täältä.

Yhteishaun tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

YHTEISHAUN TULOSTEN JULKAISU

Kevään 2022 yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan to 16.6.2022
. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille:

  • kirjeitse (kirjeen tulo postitse kotiin voi kestää jonkin aikaa)
  • sähköpostitse (jos olet antanut yhteishaun hakulomakkeella sähköpostiosoitteesi sekä luvan toimittaa päätöksen opiskelijavalinnasta sähköpostiin)
  • Karhulan lukion pedanet-sivuilla (jos olet antanut luvan nimesi julkaisuun verkossa)

Nopeimmin saat tiedon opiskelupaikaan saamisesta tarkistamalla sähköpostisi.

Mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella tulosten julkaisemisen jälkeen Karhulan lukion rehtorilta Kristiina Juvoselta puhelimitse 040-7583953.


OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTO

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään to 30.6.2022, muutoin menetät paikkasi. Voit ottaa paikan vastaan joko 
  • Sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa. Paikan sähköinen vastaanotto edellyttää, että olet antanut yhteishaun hakulomakkeella sähköpostiosoitteesi. Tällöin sähköpostitse saamassasi hyväksymiskirjeessä on suora linkki palveluun. Klikkaa linkkiä ja ota opiskelupaikka vastaan. TAI
  • Käymällä henkilökohtaisesti Karhulan lukion kansliassa koulusihteerin luona yhteishaun tulosten julkaisun jälkeen. Kanslia löytyy koulun 2. kerroksesta. Koulusihteeri Carola Sakin tavoittaa tarvittaessa puhelimitse numerosta 040-5708371. Huom! Mikäli tulet vastaanottamaan lukiopaikan koululle, paikka tulee ottaa vastaan jo ma 20.6. klo 10.00-11.30 ja 12:30-14.00 tai ti 21.6. klo 13.00-14.30 välisenä aikana.


TODISTUKSET JA LUKILAUSUNNOT

Peruskoulun päättötodistukset
toimitetaan koululle ensimmäisenä koulupäivänä 10.8.2022. Todistuksia ei tarvitse toimittaa koululle kesän aikana, kuten aiemmin oli ohjeistettu.

Jos et ole yhteishaun yhteydessä täyttänyt Karhulan lukion paperista ainevalintakorttia, tule täyttämään ainevalintakortti opinto-ohjaajan kanssa ma 20.6. tai ti 20.6 klo 9-15 välillä. Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa koululla 2. kerroksessa luokassa 205.

Lisäksi opiskelijoita, jotka tarvitsevat lukiossa opiskeluun liittyviä tukitoimia, pyydetään tulemaan tapaamaan erityisopettajaa koululle pe 17.6.2022, ma 20.6.2022 tai ti 21.6.2022 klo 9-15 välillä luokkaan 206 (2. krs). Ota tapaamiseen mukaan peruskoulun aikaiset luki-lausunnot tai muut oppimisen tuen dokumentit. Erityisopettaja Katja Ylä-Kotolan tavoittaa tarvittaessa puhelimitse 040-1208248.


LUKUVUODEN 2022-23 ALOITUS
Ykkösten koulu alkaa ke 10.8.2022 klo 9.00.

Tietoa lukio-opinnoista

Lukio-opinnot koostuvat pakollisista opintojaksoista sekä valtakunnallisista ja paikallisista valinnaisista opintojaksoista. 

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021. Syksystä 2021 alkaen alkaen lukio-opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä. Lukion oppimäärä on tuolloin vähintään 150 opintopistettäOpinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista. Valinnaiset opintojaksot täydentävät pakollisten opintojaksojen sisältöjä. Lukio päättää opintojaksojen laajuudet.

Pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista muodostuu lukion valtakunnallinen oppimäärä, jonka pohjalle ylioppilastutkinto perustuu. Paikalliset opintojaksot ovat koulukohtaisia opintoja, jotka tukevat lukion opetussuunnitelman tavoitteita. Opiskelija voi valita valinnaiset opintonsa niin, että ne palvelevat hänen jatko-opintojaan.

Opiskelijan on suoritettava pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja yhteensä vähintään 150 opintopisteen verran. Vähintään kaksi kolmasosaa kunkin oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisten opintojen oppimäärästä on suoritettava hyväksytysti.

Lukion suorittaminen kestää kahdesta neljään vuotta. Tyypillisin suoritusika on kolme vuotta. Erityisestä syystä rehtori voi myöntää oikeuden viidenteen opiskeluvuoteen.

Lukuvuotta varten laaditaan opintotarjotin, jolta jokainen opiskelija kokoaa itselleen lukuvuoden opinto-ohjelmansa. Opintojaksojen suoritusjärjestyksen ja suoritustavan määrittelee koulun opetussuunnitelma. Lukio-opinnot suoritetaan pääosin osallistumalla lähiopetukseen, mutta opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti opiskellen (tenttien) tai verkko-opiskeluna.

Lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon, joiden päätteeksi on koeviikko. Joka jakson jälkeen opiskelija saa arvioinnin jaksossa suoritetuista opintojaksoista.

Hylätyn arvosanan saanut voi yrittää kerran arvosanan korotusta uusintakuulustelussa, joita on yksi jokaisen jakson jälkeen.

Ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa pakollisissa aineissa enintään kolmen peräkkäisen kirjoituskerran ajalle. Osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin saa, kun opiskelija on opiskellut kyseisen oppiaineen pakolliset opintojaksot.

Lisätietoja lukio-opinnoista, sekä opintojaksojen sisällöistä, saat Karhulan lukion opinto-oppaasta ja opintojaksokuvauksista, jotka löytyvät kohdasta "Opiskelu".

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä