Opiskelu

Opiskelu Karhulan lukiossa

Työ- ja loma-ajat sekä tuntikaavio löytyvät kohdasta Aikataulut.

Opintojaksojen materiaalit löydät kohdasta Oppiaineet.

Karhulan lukiossa voi opiskella 
yleislinjan lisäksi Matemaattis-teknologisella linjalla ja Yrittäjyyslinjalla. Näiden ohella on mahdollisuus osallistua Kymenlaakson urheiluakatemian urheilijakoulutukseen. Tarkemmin tietoa linjoista kohdasta Linjat.

Opinto-oppaaseen on koottu tiiviisti tietoa opiskelun käytänteistä Karhulan lukiossa. Tutustu myös laajemmin lukion pedanet-sivujen tarjontaan.

Kohdasta Periodit/Jaksot ja koeviikot sekä uusinta- ja korotuskokeet löytyvät periodien, koeviikkojen ja uusintakokeiden päivämäärät.

Lukio-opiskelijan on hyvä oppia suunnittelemaan ja seuraamaan omien opintojensa etenemistä alusta saakka. Ohjeita opintojen suunnitteluun löydät kohdasta Opintojen suunnittelu ja opetussuunnitelmat

Kohdasta Oppimateriaalit löytyy lista opintojaksoilla käytettävät kirjoista. Oppivelvolliset saavat kirjat koululta. Jos haluat opiskella asioita itsenäisesti, mutta et osallistu lähiopetukseen tai tenti opintojaksoa, voit ostaa oppikirjan itse.

Karhulan lukiossa toimii opiskelukahvila, josta saat apua mm. koulutehtäviin ja tietoteknisiin ongelmiin.

Lukioilaisen opiskelua tukee koko koulun henkilöstö. Tarkempaa tietoa tukimuodoista löydät kohdasta Opiskelun tuki.

Ryhmänohjaajien nimet, ryhmänohjausluokat sekä ryhmänohjaustuntien materiaalit löydät kohdasta Ryhmänohjaus 2023-24.

Poissaolokäytänteet

Poissaolot tulee selvittää viimeistään viikon kuluessa, muutoin ne katsotaan luvattomiksi. Poissaolon syyn on oltava hyväksyttävä.
Kun opiskelija on ollut opintojaksolta pois 2 - 3 kertaa, hän keskustelee opettajan kanssa opintojakson suorittamisesta. Tieto asiasta lähetetään ryhmänohjaajalle ja alaikäisen opiskelijan huoltajalle.

Opettaja päättää kunkin opintojakson osalta, milloin opintojaksoa ei enää poissaolojen takia voida arvioida, ja antaa siitä opiskelijalle Wilma-viestillä ennakkovaroituksen. Viesti asiasta lähetetään myös ryhmänohjaajalle, opinto-ohjaajalle sekä alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Kun opintojakson arviointi ei enää ole mahdollista, opettaja ilmoittaa siitä opiskelijalle Wilma-viestillä.

 

Tupakkatuotteiden käyttö koulun alueella

Syksyn tullen on jälleen syntynyt huoli nuorten tupakoinnista sekä nuuskan käytöstä, vaikka yleisesti nuorten tupakkatuotteiden käyttö onkin vähentynyt. Sekä koulun että lukion järjestyssäännöt kieltävät tupakkatuotteiden ( myös sähkötupakan) käytön koulun alueella. Kuitenkin koulun välittömässä läheisyydessä on tavattu opiskelijoita tupakoimassa. Koulun henkilökunta toivoo, että kodeissa otetaan asia puheeksi nuorten kanssa.

Nuori, jos haluat tukea tupakkatuotteiden käytön lopettamisessa, ota yhteyttä kuraattoriin tai terveydenhoitajaan, heiltä saat apua.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä