Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä esiopetuksen järjestäjä tekee lapsen tuesta pedagogisen selvityksen. Laatimisprosessissa varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa siitä, että kirjallinen selvitys kootaan 

 • lapsen oppimisen etenemisestä yhteistyössä esiopetuksen opettajan kanssa
 • moniammatillisena yhteistyönä (opiskeluhuollon ammattihenkilöiden kanssa) lapsen saamasta tehostetusta tuesta ja lapsen kokonaistilanteesta.

Näiden kahden selvityksen perusteella esiopetuksen järjestäjä tekee arvion lapsen erityisen tuen tarpeesta. Tämän arvion kokoamisesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi. 

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan lapsen 

 • oppimisen eteneminen
 • kasvun ja oppimisen kokonaistilannetta henkilöstön, huoltajan ja lapsen näkökulmista
 • saama tehostettu tuki
 • vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet,
 • oppimisvalmiudet sekä
 • kehitykseen ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet

Selvityksessä ei kuvata lapsen henkilökohtaisia ominaisuuksia. 
 
Lisäksi selvityksessä on arvio 

 • eri tukimuotojen vaikutuksista
 • lapsen tukemiskeinoista, joita ovat pedagogiset, oppimisympäristöön liittyvät, ohjaukselliset, oppilashuollolliset tai muut tukijärjestelyt
 • erityisen tuen tarpeesta.

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään lapsesta mahdollisesti aiemmin laadittua pedagogista arviota ja lapsen oppimissuunnitelmaa. Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä lapsen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. 

Erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tarvittaessa hankitaan pedagogisen selvityksen rinnalle muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Lapsen mahdollista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja tuettua varhaiskasvatussuunnitelmaa (kuntoutussuunnitelmaa) sekä lapsikohtaista esiopetuksen suunnitelmaa hyödynnetään huoltajien suostumuksesta. 
 
Pedagogisen selvityksen lomake ja ohjeistus on henkilöstön käytettävissä esiopetuksen verkkoasemalla. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä