5.7.5 Erityinen tuki

Ertyinen tuki


Eritystä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten (esiopetussuunnitelman perusteet 2014, 48). Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esimerkiksi vamman tai vakavan sairauden vuoksi. Erityisen tuen tarvetta arvioitaessa huomioidaan esiopetuksen opetushenkilöstön, opiskeluhuollon asiantuntijoiden, huoltajien sekä mahdollinen lapsen näkemys lapsen kehityksen ja oppimisen edellytyksistä sekä riskitekijöistä.

Lapselle laaditaan erityiseen tukeen siirtymiseksi pedagoginen selvitys. Jos lapsen erityisen tuen tarve on tiedossa varhaiskasvatuksessa, pedagoginen selvitys tehdään keväällä ennen esiopetusta. Laadinnasta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Erityisopettaja on kasvun ja oppimisen tuen asioissa myös yhteistyössä yksityisiin varhaiskasvatuksen palveluntuottajiin. Mikäli lapsi ei ole varhaiskasvatuksen piirissä, yhteistyö tuen asioissa painottuu lasten neuvolaan ja muihin perhepalveluihin. Erityissairaanhoidosta tulee ajoittain tieto erityisen tuen tarpeesta lapselle, joka ei ole varhaiskasvatuksessa.

Erityisestä tuesta esiopetuksessa tehdään hallintopäätös. Erityisen tuen tehtävänä on tarjota lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea sekä edistää hänen oppimisedellytyksiään. Tukimuotoina käytetään erityisopetuksen lisäksi yksilöllisiä harjoituksia ja joustavaa ryhmittelyä. Jos erityisen tuen tarve on tiedossa jo ennen esiopetuksen alkua, pyritään esiopetusryhmien muodostamisessa huomioimaan tuen tarve. Tärkeintä on turvata lapsen onnistumisen kokemus ja oppimisen ilo.

Mikäli lapselle tehdään erityisen tuen päätös ilman pedagogista selvitystä tai tehostetun tuen antamista, edellytetään psykologin tai lääkärin asiantuntijalausuntoa, josta ilmenee, että lapsen opetusta ei vamman, sairauden, kehityksen viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Erityisen tuen tarpeellisuus ja päätös tulee esiopetuksen aikana tarkistaa lapsen tuen tarpeen muuttuessa. Päätöksen tarkistaminen koskettaa erityisen tuen päätöksessä päätettyjä asioita ja tarkistusta varten tehdään uusi pedagoginen selvitys. Tällaisia ovat esimerkiksi jonkin päätöksessä määrätyn asian muuttaminen, vaikka muutos avustajapalveluissa tai erityisissä apuvälineissä. Koska tuen vaikutuksia ei voida todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen lopettaminen esiopetuksen aikana on harvinaista.

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Laadinnasta vastaa vahaiserityiskasvatuksen opettaja. Suunnitelmasta tulee ilmetä lasta koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä