Erityisen tuen päätös ja kuuleminen

Päätöksen tekeminen ja kuuleminen


Esiopetuksen järjestäjä tekee hallintolain mukaisesti kirjallisen päätöksen erityisen tuen antamiseksi lapselle. Päätöksen tekeminen alkaa huoltajan ja lapsen kuulemisella. Kuulemismenettely toteutuu ennen esiopetuksen alkua lapsen varhaiskasvatusyksikössä tai esiopetuksen aikana lapsen esiopetuspaikassa. Kuulemismenettelyssä täytetään lomake ja menettelyyn liittyvästä prosessista on erillinen ohjeistus, jossa on kuvattu kuulemismenettelyn eteneminen ja ammatilliset vastuut.  
 
Erityisen tuen päätöksessä päätetään lapsen  

  • pääsääntöinen esiopetusryhmä,
  • mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut,
  • muut tarvittavat palvelut sekä
  • tarvittaessa lapsen esiopetuksen poikkeava järjestäminen.

 

Huoltajat voivat hakea päätökseen muutosta valittamalla, joten päätöksessä on valitusosoitus. Päätös on perusteltava. Perustelut sisältyvät pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin. 

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista. Tämä edellyttää psykologista tai lääketieteellistä arviota, josta ilmenee, ettei lapsen opetusta vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen tarve on tiedossa varhaiskasvatuksessa, erityisen tuen päätös tehdään viimeistään esiopetuksen alkaessa.

Ainoastaan pidennettyä oppivelvollisuutta tarvitsevalle lapselle se tulee tehdä viisivuotiaana. Jos erityisen tuen päätös tehdään esiopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua lapsen tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena. 

Perusopetuslain mukaan erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina lapsen tuen tarpeen muuttuessa. Tarkistaminen esiopetuksen aikana koskettaa yleensä jotakin erityisen tuen päätöksessä määrättyä asiaa ja sen muuttamista. Tällaisia ovat esimerkiksi muutos avustajapalvelussa tai erityisissä apuvälineissä. Tarkistamista varten lapsesta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli lapsi ei enää tarvitse erityistä tukea, tehdään tuen lopettamisesta päätös ja lapselle ryhdytään antamaan tehostettua tukea. Koska tuen vaikutuksia ei voida yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen lopettaminen esiopetuksen aikana on harvinaista. 

 


 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä