Teknologiakasvatus

Teknologiakasvatus ja teknologinen toiminta


Esiopetuksessa teknologiakasvatusta toteutetaan lapsen maailmasta käsin. Tärkeää on, että lapsi itse tutkii, tutustuu ja rakentaa erilaisilla välineillä ja materiaaleilla. Tavoitteena on, että lapsi oppii ymmärtämään teknologiaa leikin ja pelien kautta (miten kaikki toimii?). Teknologiseen maailmaan kuuluu kaikki ihmisen luovan toiminnan tuot­tama lähtien lapsen tekemästä pienestä esineestä aina monimutkaisimpaan huippu­teknologian tuotteeseen.

Lasten kanssa tunnistetaan, havainnoidaan ja pohditaan arjen teknologisia ominaisuuksia, ratkaisuja ja lelujen toimintaperiaatteita. Havainnot ja pohdinnat koskettavat:

 • välineitä ja materiaaleja
 • ominaisuuksia
 • kiinnitystapoja
 • kokoa, mittoja, muotoja, värejä (matemaattiset käsitteet)
 • (tavoiteltavaa) rakennetta ja sen tarkoitusta
 • tuotoksen arviointia (mm. kestävyyttä, ulkomuodon miellyttävyyttä)

Oppiminen tapahtuu lapsen omakohtaisen kokemuksen kautta keksimällä, suunnittelemalla askartelemalla, rakentelemalla itse ja ideoimalla uutta (esim erilaiset koneet ja vekottimet). Kekseliäisyys on teknologiakasvatuksen tärkeimpiä piirteitä. Teknologinen toiminta koostuu

 • ideoinnista ja suunnittelusta
 • itse tekemisestä ja teknologisista rooleista
 • valmiista tuotoksesta ja sen mahdollisesta kokeilusta
 • tuotoksen arvioinnista ja kehittämisestä sekä
 • rakentamisprosessin dokumentoinnista (kuvaaminen, äänittäminen, piirtäminen, kirjoittaminen)
Teknologiseen kasvatukseen kuuluu ohjelmoinnillinen ajattelu. Ajattelu toteutuu opetussuunnitelmassa yleisestikin korostuvan yhdessä tekemisen ja itsensä toteuttamisen kautta. Laitteiden toimintaideoiden selvittäminen palvelee myös ohjelmoinnillista ajattelua. Ohjelmoinnilliseen ajatteluun kuuluu
 • pulmien tunnistaminen ja ratkaiseminen (ratkaisuprosessi ja vaiheittainen eteneminen)
 • samankaltaisuuksien tunnistaminen (vertaileminen)
 • kokonaisuuksien purkaminen pienempiin osiin
 • tarkkuus (vaiheittainen eteneminen -mm. ohjeiden seuraaminen)

Kotkan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on Digipolku, joka sisältää konkreettisia esimerkkejä pedagogiikan toteutumisesta ohjelmoinnin osalta.

Teknologiakasvatuksen keskeisin oppimisen muoto esiopetuksessa on leikki. Rakenteluleikissä esineiden ja tuotosten syntyminen erilaisilla välineillä ja prosessin seuraaminen auttavat lasta ymmärtämään, mihin esineitä tarvitaan, miten ne toimivat ja miten niitä voi käyttää. Lapset saavat vastauksia itse kokeilemalla ja omien ratkaisujen löytämisellä. Rakennussarjat tarjoavat mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen teknologiseen toimintaan. Rooli- tai sääntöleikeissä toteutuu esimerkiksi ohjelmointia robottileikin muodossa. Leikissä on robotteja, joita ohjelmoijat ohjelmoivat toimintaohjeillaan.

Esiopetuksessa dokumentointi on merkittävässä roolissa. Sitä tehdessä käytetään teknologiaa. Teknologian käyttö toteutuu myös valmiiden oppimispelien ja -ohjelmien kautta sekä ilmaisun monet muodot oppimiskokonaisuuden käsityönopetuksessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä